27 juni 2015

Wat is de toekomst van de riviercruisevaart in Hoorn?

26 Juni was er een themacommissie over de toekomst van de riviercruisevaart in Hoorn. De avond was bedoeld om richting te geven aan het college over de witte vloot. De planning is om voor het einde van dit jaar het besluitvormingsproces in te gaan. Een aantal zaken die belangrijk zijn voor de PvdA is ingebracht door raadslid Dilek Bilgen-Kucuksanturk. Hieronder kunt u een selectie lezen van de ingebrachte onderwerpen door onze woordvoerder.

Rede van Hoorn

Al in de vorige periode heeft de PvdA samen met D66 en VVD het plan ‘Rede van Hoorn’ gelanceerd. In het plan worden de witte vloot schepen verplaatst naar het Visserseiland. De economische kansen die deze schepen met zich meebrengen kunnen dan verzilverd worden op deze nieuwe locatie. Dilek Bilgen Kucuksanturk: “De riviercruisevaart blijft op die manier uit onze historische haven en de karakteristieke uitstraling wordt niet aangetast. Ook andere (kleinere) schepen kunnen gebruik maken van de rede waardoor er levendigheid ontstaat”.

Deze nieuwe locatie voor de riviercruisevaart dient goed opgezet te worden met de daarbij behorende voorzieningen zoals walstroom. Als dit goed aangepakt wordt kan Hoorn zich onderscheiden en dat heeft natuurlijk een meerwaarde. De Hoornse economie zal daar veel baat bij hebben.

Kosten
Wat betreft de kosten vindt de PvdA dat de rederijen zouden moeten meebetalen aan de aanleg van de rede. Op die manier zullen de kosten lager uitvallen voor de gemeente. Wethouder Tap heeft aangegeven dat hij dit een goed punt vindt en zeker naar de mogelijkheden gaat bekijken. Tevens heeft Dilek Bilgen-Kucuksanturk gewezen op de mogelijkheid om subsidies aan te vragen bij de provincie.

Communicatie en planning

Dilek Bilgen-Kucuksanturk heeft tijdens de themacommissie ook aangegeven dat het belangrijk is om te blijven communiceren en overleggen met gebruikers van de haven, bewoners en ondernemers. Naar aanleiding van gisteravond zal er een voorstel worden opgesteld. De planning is om medio oktober/november dit onderwerp in de commissie te bespreken aan de hand van een raadsvoorstel.