18 juni 2015

Werkbezoek PvdA-Hoorn aan stichting Parlan.

Op vrijdag 12 juni zijn de raadsleden Simon Broersma, Jeroen van der Veer en Dilek Kucuksanturk op werkbezoek geweest bij stichting Parlan. De transitie op het gebied van jeugdzorg is per 1 januari jl. ingegaan en dat heeft veel veranderingen met zich meegebracht. Door deze transitie zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De fractie van de PvdA-Hoorn vindt het belangrijk om bij diverse jeugdzorginstellingen te polsen hoe …het gaat op dit gebied. Deze keer is gekozen om bij stichting Parlan langs te gaan.

Parlan werkt voor kinderen, jongeren en hun opvoeders met vragen rondom opgroeien en opvoeden en biedt ondersteuning en behandeling als de directe omgeving onvoldoende antwoord kan bieden. Als gevolg van de transitie wordt per gemeente zorg ingekocht. Hoorn heeft dat ook gedaan en er is gekozen om drie gebiedsteams in het leven te roepen. Diverse deskundigen zitten in deze teams en Parlan maakt daar deel van uit.

Uitdagingen
Er zal weer opnieuw aanbesteed worden in 2016. Parlan en alle andere jeugdzorginstellingen moeten daarom weer opnieuw meedoen aan deze aanbesteding. Dit betekent een hoop papierwerk en opgebouwde contact kunnen daar nadelig door beïnvloed worden. Tevens kwam naar voren dat een betere afstemming van technische systemen ook een aspect is wat speelt. Dilek Kucuksanturk: “Als PvdA-Hoorn vinden wij het belangrijk dat jeugdzorginstellingen niet opgezadeld worden met onnodig administratieve werkzaamheden. De knelpunten die tijdens het bezoek aan Parlan naar voren zijn gekomen zullen wij daarom aankaarten bij de wethouder”.