4 december 2018

Wisselend Bewolkt

Vandaag publiceerde het Sociaal en Cultureel planbureau de rapportage Wisselend bewolkt. In deze jaarrapportage over het sociaal domein staat beschreven dat steeds meer Nederlanders verwachten geen beroep te kunnen doen op hun eigen netwerk als ze hulpbehoevend worden. Daarnaast vinden chronisch zieken en kwetsbare ouderen het moeilijk hulp te vragen aan hun naasten en blijft de eenzaamheid stijgen onder ouderen. Des te meer reden om voor deze problematiek aandacht te blijven vragen! Vanuit de PvdA zullen we ons hiervoor blijven inzetten.