26 augustus 2015

Yvonne van Mastrigt (PvdA) start per 14 september 2015 als waarnemend burgemeester van de gemeente Hoorn.

Benoeming interim burgemeester Hoorn door de Provincie Noord-Holland op dinsdag 25 augustus bekend gemaakt.

Op 29 juni j.l. werd bekend dat burgemeester Onno van Veldhuizen per 1 oktober burgemeester van Enschede wordt. Omdat hetnog enige tijd duurt voordat een nieuwe burgemeester geïnstalleerd kan worden, is het gebruikelijk om tijdelijk een waarnemend burgemeester aan te stellen. Op dinsdagavond bezochten de fractievoorzitters van  de Hoornse raad, de griffier, wethouder Pijl en de gemeentesecretaris Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hier kregen zij de keuze uit twee kandidaten. De keuze viel op mr. Yvonne P. van Mastrigt.

Yvonne van Mastrigt
Mevrouw Van Mastrigt was van december 2012 tot mei 2015 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen.  Daarvoor was zij van mei 2009 tot december 2012 burgemeester van Hoogezand-Sappemeer. Van 2004 tot 2009 was zij burgemeester van Winsum. Van 1998 tot 2004 was zij voorzitter van de Raad en het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente IJsselmonde in Rotterdam. Zij is 50 jaar en lid van de PvdA.

Nieuwe burgemeester
De waarnemend burgemeester blijft in Hoorn actief totdat een nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd. De gemeente Hoorn verwacht dat de gemeenteraad eind oktober 2015 het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester kan vaststellen. Het plan is om hierbij ook inbreng vanuit de stad te vragen. Dit staat gepland voor september, begin oktober. Volgens de planning wordt de vacature in november opengesteld, waarna een uitgebreide selectieprocedure volgt. In mei 2016 zou de nieuwe burgemeester geïnstalleerd kunnen worden in de raad.