Door op 15 juni 2013

Zorg over grip op daklozendossier

Zeven containerwoningen voor dak- en thuislozen, niet meer dan dat. Dat ziet het college van B. en W. van de gemeente Hoorn als oplossing voor de dak-en thuislozen. De PvdA vraagt zich af of het college wel voldoende grip heeft op het realiseren van een goede oplossing voor dak- en thuislozen in Hoorn.

 

PvdA: zorg over grip op daklozendossier

Zeven containerwoningen voor dak- en thuislozen, niet meer dan dat. Dat ziet het college van B. en W. van de gemeente Hoorn als oplossing voor de dak-en thuislozen. Tijdens de donderdag gehouden vergadering van raadscommissie bleek echter dat de partij die dit moet gaan uitvoeren, de Regionale Instelling Beschermende Woonvormen (RIBW), weigert om enkel deze oplossing uit te voeren. Wethouder Ruppert, die van deze weigering al op de hoogte was, verzuimde de raadscommissie hierover te informeren. De PvdA-Hoorn is kritisch over de gang van zaken. Want niet alleen voor de dak- en thuislozen in Hoorn is dit slecht nieuws. Ook de bewoners van Risdam-Zuid ervaren overlast van de huidige situatie

Krenten uit de pap
Pas na afloop van de discussie bleek dat het voorstel van het college over de containerwoningen onuitvoerbaar is. Een van de organisaties die een offerte heeft uitgebracht, bracht de raadsleden hiervan in de pauze na behandeling van het onderwerp op de hoogte. De wethouder heeft volgens de RIBW de “krenten uit de pap gehaald”. Zonder overleg met de aanbieders van de totaaloplossing – een sociaal logement en containerwoningen – koos het college ervoor uitsluitend voor de containerwoningen te opteren. Maar de uitvoering hiervan zonder sociaal logement is niet mogelijk voor de RIBW. Die weigert dan ook hieraan uitvoering te geven. Nadat op initiatief van de raadsleden de discussie werd heropend, moest de wethouder erkennen dat zijn voorstel over de containerwoningen niet haalbaar is. Op de vraag waarom hij deze informatie niet met de raadscommissie deelde, moest hij het antwoord schuldig blijven.

Zorg
De PvdA vraagt zich af of het college wel voldoende grip heeft op het realiseren van een goede oplossing voor dak- en thuislozen in Hoorn. De werkwijze van het college levert namelijk weer een vertraging op. Niet alleen voor de dak- en thuislozen in Hoorn is dit slecht nieuws. Ook de organisatie die de nachtopvang nu uitvoert, heeft behoefte aan duidelijkheid. Bovendien ervaren de bewoners van Risdam-Zuid overlast van de huidige situatie; ook daar moet een oplossing voor komen. Tijdens de raadsvergadering van 2 juli wordt verder gesproken over dit onderwerp.