14 juni 2018

Zorgen over bijtincidenten Kersenboogerd

De afgelopen maanden hebben zich diverse incidenten voorgedaan met een hoog risico hond in de Kersenboogerd. Zowel andere honden als buurtbewoners van deze hond zijn gebeten. Ondanks aangiftes en meldingen bij de gemeente is er tot zeer recent geen actie ondernomen om deze situatie aan te pakken. Mede na aandringen van de PvdA-Hoorn zijn er recent maatregelen genomen in de vorm van een muilkorf, kort aanlijnen en betere beveiliging van de tuin. Desalniettemin heeft de PvdA-Hoorn vragen gesteld naar aanleiding van de incidenten. De PvdA-Hoorn wil onder andere weten waarom het zo lang geduurd heeft voordat er actie is ondernomen. Ook wil de PvdA weten of er voldoende zicht is op het naleven van de opgelegde maatregelen. Daarnaast pleit de PvdA-Hoorn voor het registreren van bijtincidenten met hoog risico honden. Immers, iedereen moet zeker kunnen zijn van een veilige speel- en woonomgeving. Lees meer in onderstaande brief.

Geacht College,

Vorige week heeft de fractie van de PvdA-Hoorn contact gehad met een bezorgde bewoner van de Kersenboogerd. Zij heeft ons geïnformeerd over een ernstig bijtincident van een hoog risico hond met haar eigen hond. Inmiddels is duidelijk dat deze bijtende hond uitbreekt uit de tuin van de woning en diverse bijtincidenten heeft veroorzaakt, zowel bij andere honden uit de buurt als bij andere buurtbewoners.

De PvdA-fractie heeft naar aanleiding van dit signaal direct contact gehad met burgemeester Nieuwenburg. De burgemeester heeft dit signaal serieus opgepakt, waarvoor onze dank. Er heeft inmiddels een constructief overleg plaatsgevonden met bewoners, gemeente en politie. Ook hebben wij begrepen dat er zeer recent maatregelen zijn genomen tegen de betrokken hond in de vorm van muilkorf, kort aanlijnen, verbeterde beveiliging van de tuin en aanlijnen in de tuin. Desalniettemin vinden wij het belangrijk om naar aanleiding van deze casus vragen te stellen aan het college.

Er is in de buurt veel onrust ontstaan, omdat ondanks diverse aangiftes bij politie en meldingen bij gemeente (handhaving) er lang (in ieder geval sinds half april 2018) geen actie ondernomen is. Dit beeld is in de bijeenkomst met bewoners bevestigd.
1. Herkent u het beeld dat adequate actie op aangiftes bij de politie en meldingen bij de gemeente is uitgebleven?
2. Wat is de reden dat ondanks diverse aangiftes en meldingen er geen adequate actie is ondernomen door gemeente en politie?
3. Bent u het met ons eens dat dit tot een gevaarlijke situatie heeft geleid, omdat het aantal bijtincidenten hierdoor kon toenemen?
4. Hoe kunnen we zorgen dat aangiftes en meldingen in de toekomst sneller en beter worden opgevolgd? Wat kunt u hierin betekenen?

Bewoners zijn ondanks de nu genomen maatregelen niet gerust op de situatie.
5. Hoe gaat u zorgen dat de maatregelen die opgelegd zijn ook nageleefd worden?
6. Wat is het perspectief als de situatie niet verbetert?

De fractie van de PvdA in de Tweede Kamer pleit al langer voor een centrale registratie van bijtincidenten en maatregelen tegen (eigenaren van) bijtende hoog risico honden. Het kabinet heeft deze voorstellen echter niet overgenomen en laat bijvoorbeeld de monitoring van bijtincidenten helemaal bij de gemeente liggen.
7. Hoeveel incidenten met hoog risico honden in Hoorn spelen er per jaar?
8. Bent u bereid om bijtincidenten rond hoog risico honden te registeren in de gemeente Hoorn zodat er meer aandacht voor dit probleem ontstaat?
9. En bent u bereid om uw ervaringen te delen met VNG en rijk (minister Schouten), zodat er ook vanuit het gemeentelijk perspectief urgentie ontstaat voor het rijk om met dit onderwerp aan de slag te gaan?

Wij kijken met belangstelling uit naar de beantwoording van onze vragen.

Vriendelijke groet,
Judith de Jong
Raadslid, PvdA-Hoorn