Door op 8 december 2013

Zorgen over werken op afspraak

Bij de PvdA Hoorn komen signalen binnen dat de nieuwe werkwijze van de gemeente Hoorn met werken op afspraak belemmeringen oplevert voor bepaalde inwoners.

Hoorn, 2 december 2013

Betreft: art.43 vragen gevolgen werken op afspraak voor nieuwe cliënten

Geacht college,

Vanaf dit najaar werkt de gemeente Hoorn met werken op afspraak. Dat betekent dat inwoners niet langer binnen kunnen komen lopen voor een product, maar dat er een afspraak nodig is die via bijvoorbeeld internet gemaakt is. Voor de gemeente Hoorn betekent de nieuwe werkwijze dat ambtenaren effectiever ingezet kunnen worden. Ook voor bezoekers kan de nieuwe werkwijze voordelen geven, omdat er geen sprake meer hoeft te zijn van een lange wachttijd.

Tot zover het goede nieuws. Want ons bereiken ook signalen dat er inwoners zijn die het helemaal niet zo makkelijk vinden om een afspraak te maken via internet. Wij maken ons zorgen dat de nieuwe werkwijze voor hen juist een belemmering oplevert en dat zij minder een beroep zullen doen op de ondersteuning die er voor hen is. Bijvoorbeeld omdat ze niet met een computer overweg kunnen. Of omdat ze er niet uitkomen voor welk product op de productenlijst van de gemeente op internet ze nu een afspraak moeten kiezen.

Wij denken bijvoorbeeld aan ouderen die een WMO aanvraag doen of aan inwoners met een Wajong uitkering of Wia uitkering die een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het betreft hier niet cliënten, oftewel inwoners van Hoorn die nog niet op een andere manier bekend zijn bij de gemeente.

Daarom stellen wij u de volgende vragen:

  1. Wij gaan er van uit dat inwoners die een uitkering ontvangen van de gemeenten bij u bekend zijn en geholpen worden als zij een afspraak moeten maken en hier niet uitkomen. Is onze aanname correct?

  2. Ontvangt u signalen van niet cliënten, bijvoorbeeld ouderen, dat zij moeite hebben met de nieuwe werkwijze van via internet een afspraak maken?

  3. Wat is uw beeld bij het aantal aanvragen die binnen komen van niet cliënten? Is dit aantal afgenomen sinds u de nieuwe werkwijze van werken of afspraak heeft geïntroduceerd en zo ja, wat is hier naar uw mening de oorzaak van?

  4. Hoeveel aanvragen voor WMO en bijzondere bijstand van niet cliënten heeft u concreet in september, oktober en november van 2013 ontvangen en wat waren de cijfers over deze maanden in 2012?

  5. Is er naar uw mening een verband tussen de nieuwe werkwijze en het aantal aanvragen door niet cliënten? Waarom wel of niet?

  6. Wat zou de gemeente kunnen doen om eventuele drempels voor de genoemde groepen bij het maken van een afspraak op te heffen?

Wij kijken uit naar uw beantwoording.

Vriendelijke groeten,
Judith de Jong

PvdA Hoorn