Resultaten 2014-2018

In de afgelopen bestuursperiode heeft de PvdA-Hoorn deelgenomen aan de coalitie. Samen met andere partijen in de stad en de gemeenteraad zijn onder andere de volgende resultaten uit het PvdA-verkiezingsprogramma bereikt:

 1. Het Verhaal van Hoorn is tot stand gekomen als basis voor stadspromotie.
 2. Er is een erfgoednota gekomen met o.a. een subsidieregeling die initiatieven m.b.t. beleefbaarheid stimuleert (€50.000/jaar).
 3. Er is een nieuwe ondersteuningsregeling gekomen voor monumenteneigenaren die hun monument willen restaureren (€50.000 euro/jaar).
 4. Kunst en cultuur in de wijk is opgezet met het project Community Art in Hoorn Noord/ Venenlaankwartier.
 5. Er is een Kunst en cultuur pas gekomen voor het basisonderwijs waarmee leerlingen weer kennis kunnen maken met cultuur.
 6. Er zijn heel veel mensen extra aan het werk geholpen door extra in te zetten op opleidingen, begeleiding, begeleiding leerlingen Praktijkschool, ondersteuning met het opzetten van een eigen onderneming etc. (€700.000/jaar).
 7. De norm voor gebruik van het armoedebeleid is opgetrokken naar 115% van het minimum, waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van ondersteuning.
 8. Het bedrag van de individuele inkomenstoeslag is verhoogd (ondersteuning voor mensen met een langdurig laag inkomen).
 9. De vermogensgrens voor gebruik armoedebeleid is verhoogd  en het gebruik van de strippenkaart voor mensen met een hoog inkomen maar in de schuldsanering (dus op leefgeld) is mogelijk gemaakt.
 10. Referteperiode individuele inkomenstoeslag van 60 maanden naar 36 maanden.
 11. Niet uitkeringsgerechtigden zijn via WerkSaam ondersteund en aan werk geholpen, instroom in de bijstand en huisuitzettingen is daarmee voorkomen.
 12. Meer subsidie voor organisaties die zich inzetten voor kinderen in armoede, zoals stichting Leergeld.
 13. Ondersteuning van de Kinderkledingbank bij vinden nieuwe huisvesting, subsidie voor huur nieuwe pand.
 14. Er is beleid gekomen voor vroegsignalering van schulden en er is een preventiemedewerker aangesteld.