Aanval op de armoede

Niet je afkomst of je verleden is leidend, maar je toekomst. Het is onacceptabel dat er in Nederland ongeveer 300.000 kinderen opgroeien in armoede. Ook in Hoorn neemt het aantal kinderen dat in armoede leeft sinds 2011 toe. De huidige coalitie van VVD, CDA, D66, Fractie Tonnaer en VOCHoorn heeft hiervoor zijn ogen gesloten en de ondersteuning aan deze groep sterk verminderd. De PvdA Hoorn kan en wil dit niet accepteren, want in crisistijd kan iedereen een armoedeval maken door het verlies van een baan of bijvoorbeeld als gevolg van een scheiding of ziekte.

  1. Verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van de sport- en cultuurpas.

  2. Verruiming van de mogelijkheden om gebruik te maken van armoedebeleid voor volwassen in de bijstand.

  3. Meer informatie aan inwoners over het bestaan van sociale voorzieningen. Door bestaande subsidies actiever onder de aandacht te brengen, kunnen inwoners, die het nodig hebben, eerder aanspraak maken op bestaande regelingen.

  4. Misbruik van sociale voorzieningen strikt controleren en stevig aanpakken.

  5. Bestrijden van armoede onder zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers). ZZP’ers worden geconfronteerd met een wisselend inkomensniveau. Hierdoor kunnen zij soms geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. De PvdA wil voorwaarden versoepelen (bv. de voorwaarde om te stoppen met je bedrijf als je in de bijstand komt) en zorgen dat ook deze groep gebruik kan maken van sociale voorzieningen.

  6. Onderzoek naar de mogelijkheden om mensen met een uitkering een wederdienst te laten verrichten, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen of bij klussen in huis voor mensen die dat nodig hebben.