Bereikbaarheid

De PvdA is voor de verbetering van de Westfrisiaweg en wil een betere dienstregeling per trein naar Schiphol en Amsterdam. De PvdA is tegen de tunnel onder het spoor, omdat dit teveel auto’s de historische binnenstad in leidt. Bovendien kost het tunnelplan 35 miljoen euro. Daardoor is er minder geld voor sociale taken. In plaats van een tunnel wil de PvdA het busstation verplaatsen naar de ziekenhuiskant en daar een parkeergarage bouwen: goedkoper en beter voor de leefbaarheid. De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat VVD, VOCH, CDA, D66 en Fractie Tonnaer een referendum over de tunnel tegenhielden.

 1. In plaats van een tunnel verplaatsen van busstation en bouw parkeergarage. (Alternatieve visie Poort van Hoorn).

 2. Behoud van de Schiphollijn en sneltrein naar Amsterdam

 3. Westfrisiaweg in samenwerking met rijk, provincie en Westfriese gemeenten verbeteren.

 4. Kleinere bussen inzetten in de binnenstad om trillingen en verzakkingen in wegdek en schade aan huizen en gebouwen te voorkomen. Gezien de snelle ontwikkelingen van elektrische bussen, is de PvdA er voorstander van dat de stadsbussen/stadsbusjes in de nieuwe concessie elektrisch aangedreven worden. Daarmee wordt de overlast van de bussen verminderd.

 5. Meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

 6. We juichen het toe als er meer particuliere initiatieven ontstaan voor elektrisch vervoer in de stad.

 7. De PvdA neemt een autoluwe binnenstad als uitgangspunt.

 8. We stimuleren het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. De binnenstad dient vanuit alle wijken goed met openbaar vervoer bereikbaar te zijn.

 9. De PvdA wil een onderzoek doen naar de inzet van servicebussen/ buurtbussen met vrijwilligers.

 10. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtpunt voor de PvdA.

 11. Fietsers krijgen voorrang daar waar het de voorkeur geniet dat men met de fiets komt ipv de auto (bv Binnenstad). Verkeerslichten voor fietsers kunnen op veel plekken vaker groen.

 12. Goede parkeervoorzieningen voor fietsers, die comfortabel en laagdrempelig zijn. Een parkeerverbod voor fietsers op plekken in de binnenstad waar overlast is, met strenge handhaving.

 13. De PvdA wil meer en veilige fietsenstallingen in de binnenstad en rond de stations.

 14. De PvdA wil de registratie van ongevallen verbeteren (zie proef die in het IJsselmeerziekenhuis waar ze op de EHBO en Spoedeisende hulp eenvoudige formulieren beschikbaar stellen met vragen over het ongeval).

 15. De PvdA wil fietsroutes verbeteren door gevaarlijke punten aan te pakken, bijvoorbeeld door paaltjes in fietspaden te verwijderen en te smalle fietspaden te verbreden.

 16. De PvdA wil de aanpak van verkeersgevaarlijke kruisingen, zoals de Liornestraat/provinciale weg.