Betrekken bewoners

De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.

De PvdA wil bewoners betrekken bij belangrijke beslissingen in hun wijk. Dat moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Veel te vaak werden bewoners de afgelopen vier jaren achteraf geïnformeerd over besluiten van de gemeente. Bewoners werden ook bewust buitenspel gezet. Denk aan het referendum over het dure tunnelplan van 35 miljoen euro. De PvdA vindt het onbegrijpelijk dat VVD, VOCH, CDA, D66 en Fractie Tonnaer dit referendum over de tunnel tegenhielden.