Duurzaamheid

De PvdA Hoorn wil de wereld schoner achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen.Dat betekent dat wij investeren in de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Bovendien is het goed voor de portemonnee van inwoners, bedrijven en de gemeente. Ook moet er in Hoorn meer aandacht komen voor dierenwelzijn.

 1. De PvdA wil doorgaan met de “Puur Hoorn” campagne.

 2. Wij streven naar zonnepanelen op daken van alle gebouwen, die in gebruik zijn door de gemeente en gebouwen die in gebruik zijn door organisaties die door de gemeente gesubsidieerd worden.

 3. Wij willen het water van zwembaden verwarmen met zonne-energie.

 4. De PvdA wil betere afspraken maken met woningbouwcorporaties over verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen etc.

 5. Wij willen een duurzaamheidsubsidie en -lening voor stichtingen en verenigingen mogelijk maken.

 6. Wij willen afspraken maken met lokale supermarkten over meer gesloten koelingen.

 7. Samen met betrokken organisaties willen wij werken aan dierenwelzijn.

 8. De PvdA wil het aantal openbare watertappunten uitbreiden.

 9. De PvdA wil kleinschalige duurzame energiewinning stimuleren. Bijvoorbeeld kleine windmolens, initiatieven met zonnepanelen etc.

 10. Wij gaan onderzoek doen om te kijken of er behoefte is aan een biologische markt in de Korenbloem.

 11. Bijen worden ernstig bedreigd en zijn van levensbelang voor mens en dier. Daarom wil de PvdA dat Hoorn een stad wordt waar het voor bijen goed toeven is. Wij willen per direct het gebruik van het zeer schadelijke onkruidgif Roundup stoppen en overgaan op een duurzaam alternatief.

 12. Hierop voortbedurend wil de PvdA meer beheerde bijenkasten plaatsen in de vrije natuur in samenwerking met de Nederlandse Bijenvereniging, afdeling West-Friesland.

 13. Wij willen meer oplaadpunten voor elektrische fietsen en auto’s

 14. Bij aanbestedingen en bestemmingsplannen wordt energiebesparing en duurzaamheidsmaatregelen als voorwaarde opgenomen.

 15. De PvdA-Hoorn wil een zonnepaneelveld opzetten in samenwerking met omliggende gemeente in Westfriesland.