Economie

De PvdA-Hoorn vindt dat leegstand in de binnenstad, in winkelcentra en bedrijventerreinen zoveel mogelijk moet worden tegengegaan. Voor het gezicht en de vitaliteit van Hoorn is het van belang dat er een gunstige economisch klimaat heerst. Een ander systeem voor reclamebelasting kan voordelen hebben. Ook het ondersteunen en faciliteren van ondernemers en zzp’ers kan bijdragen aan dit gunstig klimaat.
 1. Meer inzet op de economische kansrijke sectoren in de regio: onder andere duurzaamheid, vrije tijd, agribusiness, water.
 2. Aanpakken leegstand winkelcentrum De Huesmolen.
 3. Vitalisering binnenstad: uitgangspunt is dat er geen panden worden samengevoegd.
 4. Actief aan de slag met leegstand binnenstad met binnenstadsmanager/ acquisitie. Leegstand moet worden aangepakt in overleg tussen vastgoedeigenaren en de binnenstadsmanager. Grote ketens kunnen impulsen geven aan de stad. Zij worden gehuisvest in bestaande grote panden of aan de buitenkant van de historische stad.
 5. Ook in economisch betere tijden extra ondersteuning werkzoekenden, o.a. met inzet op omscholing van werkzoekenden.
 6. Werk maken van de regionale economische agenda en economische kansen en innovatie in Hoorn stimuleren. Regionaal de handen in elkaar slaan inzake economische agenda. Westfriesland onder de aandacht.
 7. Om de Hoornse bedrijven voldoende kansen te bieden op uitbreiding of verplaatsing binnen de regio Hoorn, wordt het bedrijventerreinen ’t Zevenhuis ontwikkeld.
 8. De PvdA-Hoorn wil een onderzoek naar een ander systeem voor het innen reclamebelasting.
 9. Bij aanbestedingen worden voorwaarden zo gesteld dat het regionale bedrijfsleven niet op voorhand al wordt uitgesloten.
 10. Kleine parcelering in binnenstad als kernkwaliteit bewaken.
 11. Startende zzp’ers ondersteunen we. Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.