Economie

Hoorn is de centrumgemeente voor Westfriesland. Er is veel bedrijvigheid. Dat moet zo blijven en het liefst verder toenemen. Ondernemers moeten daarom ruimte krijgen om te ondernemen, letterlijk en figuurlijk. Een levendige stad is aantrekkelijk voor ondernemers. Daarom moet Hoorn investeren in een uitstekend vestigingsklimaat. Niet alleen met bijvoorbeeld voldoende bedrijventerreinen, ook door aandacht te geven aan cultuur en evenementen. Dat betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk winkelaanbod, een levendige markt, musea en sport- en cultuuractiviteiten. De PvdA wil het Affichemuseum in Hoorn behouden en heeft gepleit voor een uitbreiding van het aantal koopzondagen. De winkelcentra in de wijken, zoals de Grote Beer, de Huesmolen en de Korenbloem zijn ook belangrijke voorzieningen. De PvdA wil (sport)evenementen, zoals marathon en wielerrondes en de tweedehands botenbeurs behouden, want daarmee zetten we Hoorn op de kaart.

 1. De PvdA Hoorn wil dat de gemeente zich nadrukkelijk mengt in discussies, over de economische dynamiek en de regionale economische agenda die in de Metropoolregio en in de Noordkop spelen.

 2. Meer inzet op economische, kansrijke sectoren in de Westfriese regio: onder andere duurzaamheid, recreatie en vrije tijd, agribusiness en water. De samenwerking met de Kamer van Koophandel, bedrijfskringen en andere zakelijke netwerken intensiveren.

 3. Winkelcentra de Huesmolen en Grote Beer verbeteren.

 4. Vitalisering binnenstad met inzet van een binnenstadsmanager / -acquisiteur: terughoudendheid bij samenvoeging van winkelpanden en actief aan de slag met het terugdringen van leegstand in winkelpanden.

 5. Leegstand van winkels in de binnenstad voorkomen door in het bestemmingsplan de combinatie van bestemming wonen en winkelen te combineren.

 6. De “kansenkaart” van Hoorn aanvullen met een nieuwe economische impuls: de omscholing van werkzoekenden in de bijstand.

 7. Om Hoornse bedrijven voldoende kansen te bieden op uitbreiding of verplaatsing binnen de regio wil de PvdA het bedrijventerrein ’t Zevenhuis ontwikkelen.

 8. De voorwaarden bij gemeentelijke  aanbestedingen dusdanig stellen, dat het regionale bedrijfsleven ook een kans maakt en niet bij voorbaat al wordt uitgesloten van deelname.

 9. Startende zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) ondersteunen we, bv. door gebruik te maken van gemeentemarktplaats.nl. Wij willen dat ZZP’ers altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt uitzet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen.

 10. Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Dit loket moet altijd bereikbaar zijn voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.

 11. Door middel van een proef onderzoeken of op het gebied van de openbare ruimte meer door de burger zelf kan worden gedaan middels zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door het met bewoners, instellingen en het bedrijfsleven stellen van kaders en het verstrekken van een budget.