Financiën en belastingen

De PvdA wil juist meer aandacht voor mensen, zorg en vrijwilligerswerk.

Na vier jaar VVD, VOCH, CDA, D66 en Fractie Tonnaer is het huishoudboekje van Hoorn niet op orde. Het tekort loopt op tot min 7 miljoen euro per jaar. De spaarpot van de gemeente, de algemene reserve, is omgekeerd voor een dure tunnel. En er is fors bezuinigd op de sociale taken, zoals ouderenzorg en armoedebestrijding. Wij kiezen voor het stopzetten van het dure tunnelplan. Ook zijn bezuinigingen mogelijk op het onderhoud van de stad. De PvdA wil niet dat de burger meer gaat betalen aan de OZB.