Financiën

  1. Het huishoudboekje van de gemeente Hoorn is op orde.
  2. Een sluitend meerjarenperspectief is het uitgangspunt.
  3. De PvdA-Hoorn maakt keuzes over de inzet van financiën vanuit het uitgangspunt dat ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’.
  4. Voldoende reserve om tegenslagen op te vangen.
  5. Trendmatige verhoging van de gemeentelijke belastingen/OZB (alleen inflatiecorrectie).