Gezondheid

  1. Doorgaan met preventie op het gebied van gezondheid van jongeren.
  2. Er is extra aandacht voor seksuele vorming, dit moet een preventieve uitwerking hebben op seksuele gezondheid en weerbaarheid van jongeren.
  3. Doorgaan met de notitie “in controle of alcohol en drugs”.
  4. Aanpak overgewicht kinderen basisscholen. We maken een plan met alle betrokken om te stimuleren dat kinderen gezonder gaan eten en meer gaan sporten en dat het aantal kinderen met overgewicht in onze regio daalt.
  5. Samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, commerciële sportaanbieders, ziekenhuis, fysiotherapeuten en Stichting Netwerk bevorderen om gezondheidsproblemen zoals obesitas