Grote Waal

  1. De PvdA wil een stadsstrand langs de Grote Waal.

  2. De Grote Waal verdient een opknapbeurt, de herstructurering vindt plaats door bewoners actief erbij te betrekken.

  3. Aandacht voor leefbaarheid in de wijk.

  4. De PvdA Hoorn wil de bewoners van de Grote Waal in hoge mate betrekken bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de dijkversterking Hoorn-Edam.

  5. De Sterflats worden gerenoveerd conform de afspraken die met de gemeenteraad zijn gemaakt.

  6. Wij willen onderzoek doen naar de mogelijkheden om geluidsoverlast van de snelweg A7 in de Grote Waal terug te dringen door een geluidswal van zonnepanelen te (laten) plaatsen.

  7. het winkelcentrum Grote Beer is belangrijk voor de wijk.