Grote Waal

  1. Stadsstrand langs de Grote Waal aanleggen volgens planning.
  2. De PvdA-Hoorn wil een grote betrokkenheid van de bewoners van de Grote Waal bij de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de dijkversterking Hoorn- Edam.
  3. Winkelcentrum Grote Beer is belangrijk voor de wijk.
  4. Camperplaatsen creëren bij het stadsstrand, dit verhoogt de sociale controle.
  5. Realiseren van een openluchttheater bij de dijk/ schouwburg Het Park.