Kunst en Cultuur

De PvdA-Hoorn is zich bewust van het feit dat de bibliotheek, Muziekschool en de Blauwe Schuit een nieuw onderkomen nodig hebben, en zet zich hiervoor in. Dit zal een fikse investering zijn. Andere kunstuitingen in de stad blijven van belang voor een levendige stad. Het project kunst in de dijk is een goed initiatief.
 1. Kunst is voor een breed publiek toegankelijk. Iedereen, rijk en arm kan meedoen aan kunstzinnige activiteiten.
 2. Terugbrengen van muziekonderwijs en instrumentenhuur in de sport- en cultuurpas (armoedebeleid).
 3. Goede en passende (nieuwe) huisvesting voor de muziekschool en de Blauwe Schuit en de bibliotheek.
 4. Verbeteren en opknappen ateliers Achterom/St. Jozefschool. Muntstraat blijft behouden als atelier. Voortzetten community art beleid, kunst als middel om de sociale cohesie te versterken.
 5. Uitbreiden van het aantal combinatiefunctionarissen op het gebied van cultuur (gelijktrekken met sport).
 6. Kunst/cultuur pas (gelijk aan sportpas) voor het basisonderwijs, waarmee alle leerlingen aan het begin van het seizoen kennis kunnen maken met culturele activiteiten.
 7. Manifesto behouden.
 8. Outdoor Stereo is belangrijk evenement voor jongeren.
 9. Aangepaste huur voor culturele instellingen.
 10. Stadsverfraaiing met gedichten voortzetten.
 11. Broedplaatsen met ondernemers en kunstenaars faciliteren.
 12. Kunst in de dijk en langs de Hoornse kust.
 13. Realiseren van een openluchttheater bij de dijk/Schouwburg Het Park.
 14. Schouwburg Het Park is een belangrijke voorziening voor onze stad en onze regio.
 15. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Hotel Maria Kapel, (internationale kunstenaars).
 16. Handhaving beleid kunst in de openbare ruimte.