Leefbaarheid en veiligheid

Prettig wonen doe je in een wijk die schoon, heel en veilig is. Daarbij willen wij samenwerken met bewoners en geven wij alle ruimte aan bewonersinitiatieven. De PvdA steunt huurders in hun overleg met woningbouwcorporaties, zoals de bewoners van de Sterflats in hun strijd tegen sloop. De PvdA wil meer aandacht voor de woonfunctie in de binnenstad. De winkelcentra in de wijken, zoals de Grote Beer, de Huesmolen en de Korenbloem verdienen aandacht. Ook wil de PvdA wijkvoorzieningen zoals bibliotheek en wijkmarkt behouden.

  1. De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over een goede balans tussen voorkomen van problemen – preventie –  en het handhaven van regels.

  2. Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.

  3. Wij binden de strijd aan met de harde straatcultuur. Onze aandacht is gericht op personen die de sfeer in hun woonomgeving verpesten. Dit is de zogenaamde ”top 50-lijst”. Wij zitten hen en hun directe naasten op de huid, zodat ze lik op stuk krijgen als ze overlast veroorzaken