Monumenten en Erfgoed

 1. Hoorn is een stad met vele monumenten. De PvdA-Hoorn vindt dat dit gekoesterd moet worden.
 2. Het aanlichten van monumenten in Hoorn is goed voor de beleving van de stad.
 3. Uitnutten van Monumentendag als top evenement voor de stad.
 4. Voortzetten uitvoering erfgoedvisie, inclusief handhaven beleefbaarheidssubsidie.
 5. Ondersteuning voor monumenteneigenaren uitbreiden.
 6. Investeren in herbestemmen monumenten.
 7. Geen LED verlichting in de openbare ruimte in de historische binnenstad.
 8. Meer aandacht voor het behoud en onderhoud van monumentale bomen.
 9. Straatmeubilair in de historische binnenstad is in lijn met historische uitstraling.
 10. Zeer terughoudend zijn in bouwinitiatieven op de linten, ook daar het beschermd stadsgezicht behouden.
 11. Strikt handhaven van het beleid waar het gaat om reclames op gevels in de historische binnenstad.