Omgeving

  1. Hoogbouw vinden wij, mits goed ingepast, een goed middel om ruimte efficiënt te gebruiken.
  2. Meer aandacht voor openbare ruimte. Markant kwaliteitspunten invoegen. Bijvoorbeeld fontein op Kerkplein. Mozaïek in nieuwe dijk, Julianapark opwaarderen, stinzentuin Julianapark en andere parken.
  3. Markermeer voor Hoorn behoort bij Hoorn! Gemeentelijke herindeling op het water is gewenst.