Onderwijs

 1. Peuterspeelzaalgroep in elke wijk behouden, wachtlijst beperken.
 2. Een goed aanbod educatie voor elke peuter met een taalachterstand.
 3. Keuzevrijheid voor middelbare scholieren is het uitgangspunt, beleid van lotingen evalueren.
 4. De school is de belangrijkste vindplaats van kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben. Zorgadviesteams op basisscholen werken nauw samen met maatschappelijk werk en Centrum voor jeugd en gezin.
 5. PvdA-Hoorn zet zich in om het vroegtijdig schoolverlaten verder omlaag te brengen.
 6. Meer stageplaatsen creëren in samenwerking met het bedrijfsleven: alle Hoornse scholieren hebben recht op een goede stageplek.
 7. Eén inschrijfmoment voor nieuwe leerlingen in het basisonderwijs.
 8. Schoolgebouwen worden multifunctioneel gebruikt, ook in avonden en vakanties.
 9. Investeer in nieuwe sportieve omgevingen bij en rondom school, zoals Playgrounds en Schoolplein14.
 10. Instrumentale muziekles op school op alle basisscholen, in samenwerking met de muziekschool.
 11. Investeren in onderwijshuisvesting basisonderwijs conform vastgestelde plannen.
 12. Het aanbod van hoger onderwijs uitbreiden in onze regio. Uit een onlangs verschenen rapport blijkt dat de HvA zoekt naar schaalverkleining. Dit soort ontwikkelingen biedt wellicht kansen voor Westfriesland.