Sociaal beleid en zorg

De PvdA vindt: iedereen telt en iedereen moet mee kunnen doen. Wij verwachten dat alle inwoners vanuit hun eigen kracht hun steentje bijdragen aan Hoorn. Maar als dat (even) niet lukt, dan is het wat de PvdA betreft de gemeente die een menswaardig minimum garandeert. Sociale ondersteuning mag geen gunst worden. Onder het mom van zelfredzaamheid bezuinigden VVD, VOCH, D66, CDA en fractie Tonnaer de afgelopen vier jaar het meest op sociale ondersteuning, zoals ouderenzorg, vrijwilligerswerk en armoedebestrijding. Maar daarmee spannen ze het paard achter de wagen. Geen zelfredzaamheid, maar samenredzaamheid.

  1. Uitbreiding buddyprogramma’s voor taalontwikkeling, klussen voor ouderen, huiswerkbegeleiding etc.

  2. Sociale wijkaanpak met wijkteams gericht op: eenzaamheid, schulden, huiselijk geweld, gebruik sociale voorzieningen, opvoedingsproblematiek en dementie.

  3. Geïntegreerde zorg: instellingen en gemeente werken samen om te komen tot 1 plan voor 1 gezin met 1 regisseur.

  4. Het opzetten van buurtzorgnetwerken (buren doen boodschappen voor elkaar, koken voor elkaar, passen op elkaars kinderen etc.) De gemeente helpt om deze netwerken tot stand te brengen.

  5. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers. De PvdA wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.

  6. Onderzoek naar zorgruil, waarbij vrijwilligers zorg verlenen in ruil voor spaarpunten, waarmee ze later zorg voor zichzelf kunnen “inkopen”.