Zorg

Investeren in zorg blijft nodig. Want teveel ouderen zijn eenzaam, teveel kinderen en jongeren hebben te maken met psychische klachten en te vaak is er sprake van een stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, stress. De PvdA-Hoorn wil het oplossen van problemen centraal staat en niet alle bureaucratische regels. Wij willen dat financiële overschotten in de zorg gebruikt worden om bezuinigingen binnen de WMO terug te draaien. Ook willen wij meer aandacht voor ouderen en eenzaamheid. De kennis en kunde van ouderen is van onschatbare waarde, door dit in te zetten worden ouderen weer onderdeel van de samenleving. Wij stellen voor om gratis reizen met het openbaar vervoer in te voeren voor ouderen met een minimum inkomen. Kinderen en jongeren verdienen het dat er meer aandacht komt voor de preventie van psychische klachten.
 1. De PvdA-Hoorn staat voor goede zorg. De zorgvraag staat centraal en niet het budget. Oplopende wachtlijsten in bijvoorbeeld de jeugdzorg zijn niet aanvaardbaar.
 2. Geen onnodige bureaucratie in de zorg. De professional krijgt van de gemeente het vertrouwen op het leveren goede zorg. Niet de regels, maar de mensgerichte oplossing staat centraal.
 3. Bezuinigingen heroverwegen. Wij denken daarbij in de eerste plaats aan de WMO en de thuiszorg.
 4. Hoorn heeft de decentralisaties op een goede wijze geïmplementeerd. De aankomende jaren wil de PvdA-Hoorn, dat er meer ingezet wordt op preventie. Vooral waar het gaat om psychische klachten bij kinderen en jongeren is aandacht nodig.
 5. Extra aandacht voor jongeren met depressieve, burn-out en andere problematieken als schulden, verslaving e.d. Tweestrijd, over de streep, Playback, MindfulKids, Water en Rots trainingen en de buurtcoach zijn preventieve maatregelen die de PvdA-Hoorn omarmt en wil steunen.
 6. Smart participation blijft een belangrijke innovatie waar Hoorn zich nog veel te weinig in heeft georiënteerd. Onderzoek naar bijvoorbeeld zorgruilsystemen waarbij vrijwilligers zorg verlenen in ruil voor punten waar ze later zorg mee in kunnen kopen en andere nieuwe initiatieven wordt mogelijk gemaakt. Buren die voor elkaar zorgen willen wij in het zonnetje zetten. De gemeente helpt om deze netwerken tot stand te brengen. Hoorn sluit zich aan bij BUUV.
 7. De PvdA-Hoorn wil dat mantelzorgondersteuners extra capaciteit krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen met praktische oplossingen.
 8. Laagdrempelige toegang tot (jeugd)zorg en opvoedadvies.
 9. De Gemeente Hoorn wordt een rolstoeltoegankelijke gemeente.
 10. Meer inzetten op dagopvang om partners/vrijwilligers te ontzien, het zogenaamde respijtzorg.
 11. Het stimuleren van nieuwe initiatieven van kleinschalig beschermd wonen.
 12. Sport, bewegen en beweegzorg nauwer verbinden met de uitvoering van WMO, Jeugdwet, Gezondheidswet en Armoedebeleid (sport en bewegen als preventief middel voor een gezonde leefstijl).