Toerisme

  1. Hoorn op de kaart, branding en actief samenbrengen van partners recreatie en toerisme (VVV, musea, ondernemers).
  2. Meer budget voor ondersteuning van eigenaren monumenten.
  3. Er moet meer geïnvesteerd worden om het fonteinkruid tegen te gaan. Meer maaien is mogelijk.
  4. Stimuleren van grote renovaties aan monumenten.
  5. Handhaving beleefbaarheidssubsidie erfgoed.
  6. Sportevenementen, zoals het WK Open Waterzwemmen, inzetten als onderdeel van city- marketing;
  7. Meer markante elementen in stadsbeeld. Zoals bijvoorbeeld het initiatief Kunst in de dijk (mozaïekdijk). Handhaving van beleid kunst in de openbare ruimte.