Tunnel en referendum

De PvdA is tegen de tunnel onder het spoor, omdat dit teveel auto’s de historische binnenstad in leidt. Bovendien kost het tunnelplan 35 miljoen euro. Daardoor is er minder geld voor sociale taken. In plaats van een tunnel wil de PvdA het busstation verplaatsen naar de ziekenhuiskant en daar een parkeergarage bouwen: goedkoper en beter voor de leefbaarheid.

Het is niet uit te leggen dat VVD,VOCH,CDA, D66 en fractie Tonnaer een referendum over de tunnel tegenhielden. Want de meningen over nut en noodzaak van de tunnel zijn sterk verdeeld in de stad. Ook zou de vraag aan de bewoners voorgelegd kunnen worden of we al die miljoenen niet beter aan andere (sociale) taken in Hoorn moeten besteden. De PvdA vindt het teleurstellend dat de afwijzers, met name D66, zich verschuilen achter de verouderde gemeentelijke referendum regels. Want als de gemeenteraad het wil, is het altijd mogelijk om de eigen regels aan te passen.