Veiligheid

  1. De PvdA-Hoorn vindt dat veiligheidsbeleid gaat over een goede balans tussen voorkomen (preventie) en handhaven.
  2. De rol van bewoners en ondernemers bij het ontwikkelen van het veiligheidsbeleid wordt versterkt.
  3. De PvdA-Hoorn wil stijgen op het lijstje van veilige gemeenten in Nederland.
  4. Initiatieven door inwoners genomen zoals BuurtWhatsApp, maar ook andere initiatieven ter bevordering van de veiligheid wordt door de PvdA-Hoorn omarmd.
  5. Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie(s), brandweer, gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, illegale bewoning en ongecontroleerde woningsplitsing te voorkomen.
  6. Wij binden de strijd aan met de harde straatcultuur. Onze aandacht is gericht op de top 50 van sfeerverpesters (veelplegers) en hun directe omgeving en zitten hen op de huid.
  7. Meer aandacht voor het eind van het traject dat criminele jongeren doorlopen die terug het rechte pad op willen: meer stageplaatsen, leerwerkplekken en (vrijwilligers) werk. De gemeente en haar partners geven daarbij het goede voorbeeld.
  8. De PvdA-Hoorn is voor cameratoezicht in de stad en de PvdA-Hoorn wil dat Stadstoezicht meer in de wijken aanwezig is.