Verkeer

 1. Werk maken van een nog betere fietsveilige stad, niet alleen in het centrum, maar ook zeker in de wijken.
 2. Inzetten op fietssnelwegen samen met de regio en de provincie.
 3. Schiphollijn en sneltrein naar Amsterdam behouden.
 4. Kleinere bussen inzetten in de binnenstad om trillingen en verzakkingen te voorkomen.
 5. Alle bushaltes moeten een minimum basisniveau hebben, alle haltes toegankelijk en bereikbaar, dus te gebruiken voor mindervaliden met bankje en een fietsenrek. Waar ruimte is ook een plek waar men overdekt kan wachten.
 6. Meer oplaadpunten voor elektrische voertuigen.
 7. We juichen het toe als er meer particuliere initiatieven komen voor elektrisch vervoer in de stad.
 8. Autoluwe binnenstad is uitgangspunt.
 9. Maatregelen nemen om het verkeer op de linten te verminderen.
 10. Meer aandacht voor belemmeringen in de openbare ruimte voor rolstoelgebruikers.
 11. De PvdA-Hoorn staat voor een goed openbaar vervoer.
 12. Fietsen moeten op een deugdelijke wijze kunnen worden gestald.
 13. Hindernissen voor fietsers en voetgangers zoveel mogelijk verwijderen of duidelijk aangeven dat ze er staan door goede verlichting en markering.
 14. De gemeente Hoorn is een rolstoelvriendelijke gemeente.
 15. De PvdA-Hoorn is voorstander van een ander model van par- keervergunningen. Een systeem van wachtlijst zorgt ervoor dat iedereen na enige tijd in aanmerking kan komen voor een vergunning.