Voedselbank

De PvdA vindt dat voedselbanken overbodig horen te zijn. Maar de praktijk is weerbarstig. Zo weten veel mensen niet op welke ondersteuning ze een beroep kunnen doen en komen via de voedselbank wel op de juiste plek terecht.

Het werkelijke probleem is niet de voedselbank, maar het sociale beleid van de gemeente. Zo bezuinigden VVD, VOCH, CDA, D66 en Fractie Tonnaer de actieve informatie over armoedeondersteuning weg, zodat bewoners de weg naar de gemeente steeds minder weten te vinden. Ook de ondersteuning zelf werd fors minder, zo werd de ondersteuning met de sport- en cultuurpas voor kinderen met ouders met een kleine portemonnee uitgekleed. De PvdA maakt andere keuzes. Iedereen telt en dat betekent investeren in mensen, zorg, vrijwilligerswerk en armoedeondersteuning.