Werk

Werk is de topprioriteit voor de PvdA. Het huidige economisch beleid van VVD, VOCH, CDA, D66 en fractie Tonnaer bestaat voornamelijk uit een duur tunnelplan. De PvdA wil investeren in mensen! In een regionaal Plan voor de Arbeid maken wij afspraken met werkgevers over een betere afstemming van vraag en aanbod van werk.

  1. Een Plan voor de Arbeid in de Westfriese regio. Dit plan moet aansluiten bij de economische kansen in de regio. Denk aan het IJsselmeer, recreatie en toerisme, agribusiness en duurzaamheid. Het Plan van de Arbeid is gericht op uitbreiding (of minimaal behoud) van de werkgelegenheid en het aantal arbeidsplaatsen in de Westfriese regio. Het plan voorziet bovendien in een verbeterde afstemming tussen vraag en aanbod. Bijvoorbeeld door in samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs en bedrijven de studiekeuze voor de kansrijke sector Techniek te stimuleren. Maar ook door gericht in te zetten op leerwerkplekken, stageplaatsen en opleidingsplaatsen in sectoren waar vacatures zijn. Ook denken we aan speciale projecten om 45-plussers en jongeren aan het werk te helpen. Uiteraard stellen we het plan op in samenwerking met het bedrijfsleven.

  2. Een aanvulling in de zogenaamde “economische kansenkaart”. In 2013 is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd om de economie te stimuleren. De coalitie wil dit bedrag hoofdzakelijk aan bouwprojecten uitgeven. De PvdA wil dat er ook duurzaam wordt geïnvesteerd in omscholing van werkzoekenden met een bijstandsuitkering en zzp-ers zonder werk.

  3. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Bij het toeleiden naar werk is het uitgangspunt ‘school eerst’. Dat betekent dat prioriteit wordt gegeven aan het behalen van een onderwijs startkwalificatie boven uitstroom uit de uitkering naar een laag opgeleide baan.

  4. Volgens de PvdA moet de gemeente Hoorn als werkgever het goede voorbeeld geven en kansen bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren en werkkrachten uit de sociale werkvoorziening (WSW’ers). Daarom is 5% van de totale gemeenteformatie gereserveerd voor trainees, stageplaatsen en WSW’ers.

  5. Het stimuleren van werkervaring onder jongeren door bij gemeentelijke (bouw) projecten in de aanbestedingsprocedure voorwaarden op te nemen over leer-/werktrajecten.