Werk

De PvdA-Hoorn wil dat iedereen die kan werken een baan heeft. De afgelopen jaren heeft de PvdA-Hoorn hier werk van gemaakt, want vooral jongeren, 45 plussers en ZZP-ers hebben het nog altijd niet makkelijk op de arbeidsmarkt.

Er is de afgelopen jaren extra ingezet op mensen aan het werk te helpen. Deze inzet willen wij voortzetten, zodat ook mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt profiteren van de economische groei.

 1. Iedereen die kan werken heeft een baan.
 2. Mensen die moeite hebben om een baan te vinden, te houden of op een andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden begeleid naar werk en krijgen extra ondersteuning tijdens het werk.
 3. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘school eerst’.
 4. Hoorn geeft het goede voorbeeld door het in dienst nemen van trainees, het aanbieden van stageplaatsen, werkplekken voor WSW-ers etc. en maakt werk van de banenafspraak.
 5. Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het project met SROI wordt ingevuld.
 6. Geen verdringing reguliere arbeidsplaatsen.
 7. Wij steunen de MVO aanpak van WerkSaam.
 8. Uitkeringsgerechtigden verdienen vanuit de gemeente aandacht en steun om weer aan het werk te gaan. Re-integratie activiteiten dragen bij aan het vergroten van de uitstroomkans. Ondersteuning bij re-integratie activiteiten is niet vrijblijvend.
 9. Ook niet uitkeringsgerechtigden krijgen steun in hun zoektocht naar een nieuwe baan.
 10. Doorgaan met het inkopen van extra re-integratieprogramma’s als Fresh0229, Startwijzer, extra inzetten op jeugd, 45 jaar en ouder en ZZP.
 11. Een strike fraudebestrijding bij het verstrekken van uitkeringen, verhoogt het draagvlak voor solidariteit.
 12. Jaarlijks een gebaar naar alle Hoornse vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet.