Zwaag / Blokker / Bangert Oosterpolder

  1. De centrumfunctie in de Bangert Oosterpolder verbeteren

  2. De veiligheid in het verkeer op de “Strip” vergroten

  3. Voldoende peuterspeelzaalcapaciteit voor kinderen uit deze wijk.

  4. Parkeerdruk bij De Beurs goed in de gaten houden.

  5. Hanggroepoverlast bij De Beurs voorkomen.

  6. Zwembad de Wijzend blijft open.

  7. Sluipverkeer op de dorpslinten monitoren we, indien nodig nemen we maatregelen.

  8. MAK/Blokweer is een belangrijke groene plek in de wijk met een belangrijke educatieve functie.