Zwaag / Blokker / Bangert en Oosterpolder

  1. Centrumfunctie van Bangert en Oosterpolder realiseren en verbeteren.
  2. Met de projectontwikkelaars worden de bestaande afspraken over duurzaamheid opnieuw besproken met als inzet: energieneutraliteit van de nieuw te bouwen woningen. Dat betekent o.a. dat er geen gasleidingen meer worden gelegd, de woningen optimaal worden geïsoleerd en zonnepanelen worden aangelegd.
  3. PvdA-Hoorn vindt dat Bangert en Oosterpolder meer groen verdienen in de vorm van een park. Een mogelijkheid is het aanleggen van een groenzone tussen de Bangert en Oosterpolder en de Westfrisiaweg.
  4. Veiligheid op de Strip monitoren wij zorgvuldig.
  5. De doorvaarbaarheid binnen de Bangert en Oosterpolder en naar buitengelegen gebied verbeteren.
  6. De linten: bij gereed komen van de Westfrisiaweg de drukte op het onderliggend wegennet en vooral de drukte op de karakteristieke linten in de gaten houden. Intensiteit en snelheid mogen niet toenemen.
  7. Wijkenloop organiseren in de Bangert en Oosterpolder.