Standpunten

Zoeken

Armoedebestrijding

Eén op de negen kinderen in armoede is onacceptabel

Lees verder

Bereikbaarheid en infrastructuur

Inhaalslag voor fiets- en wandel-infrastructuur

Lees verder

Duurzaamheid

Voor een leefbare toekomst moeten we nu handelen

Lees verder

Economie

Geef jonge, creatieve en duurzame ondernemers een kans

Lees verder

Haven

Aandacht om te blijven varen

Lees verder

Innovatie

Participatie voor innovaties tegen woningnood, kinderarmoede, leerachterstanden en voor duurzaamheid

Lees verder

Integratie en inclusie

Samen is leuker

Lees verder

Kunst, cultuur, monumenten en erfgoed

Huisvesting bibliotheek, Blauwe Schuit, muziekschool in Poort van Hoorn

Lees verder

Macht en tegenmacht

Transparantie is essentieel

Lees verder

Monumenten en erfgoed

Het juiste historische perspectief belichten en etaleren

Lees verder

Poort van Hoorn

Accent op een fraaie, unieke en prettige verblijfsomgeving

Lees verder

Sport

Stop met inkopen dure sportevenementen, stimuleer eigen succesvolle evenementen

Lees verder

Stadsstrand

Realisatie van PvdA idee uit 2008 duurde even, maar het komt er

Lees verder

Toerisme

Stad van de Gouden Eeuw én nostalgie

Lees verder

Werk en financiën

Passend werk voor iedereen

Lees verder

West-Friesland

Meer regie op samenwerkingsverbanden

Lees verder

Wijken

Bewoners zijn het uitgangspunt, samen verbeteren van de woonomgeving

Lees verder

Wonen

Ook starters hebben recht op een woning

Lees verder

Zorg en gezondheid

Jeugdzorg op orde

Lees verder