Speerpunten

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.
Voor de financiële bijlage, klik hier.

Sociaal Domein
Iedereen heeft recht op dezelfde goede gezondheid en dezelfde goede zorg, niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt. De PvdA-Hoorn staat voor zorg dichtbij huis in eigen buurt of wijk. Daarbij is zelfredzaamheid belangrijk, maar ‘samen’ redzaamheid ook. De zorg moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Er moet worden voorkomen dat mensen zorg mijden, om welke reden dan ook. De kwaliteit van zorg staat centraal en niet de kosten. Jeugdzorg moet aantoonbaar op orde zijn. Geen wachtlijsten en een betere aansluiting tussen de jeugdzorg en de zorg aan volwassenen. Eenzaamheidbestrijding moet volgens de PvdA-Hoorn extra aandacht krijgen.

Wonen
Huisvesting is een van de basisbehoeften van een mens. Op dit moment zijn er nog steeds te weinig sociale huurwoningen beschikbaar. Dit moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het lastig om een geschikte woning te vinden. De PvdA-Hoorn wil dat voor iedereen een passende woning beschikbaar is. Daarom willen we, onder andere, inzetten op een verdeling van 40% sociaal, 40% middenhuur- en koop en 20% duur, het realiseren van een bouwmonitor en realistische hoogbouw tussen de vier en de zes lagen.

Duurzaamheid
Bestaanszekerheid willen wij niet alleen voor iedereen nu, maar ook in de toekomst. Duurzaamheid is daarmee direct aan de kernvoorwaarde bestaanszekerheid verbonden. Dat betekent eerlijke groei, groene banen, groene technologie, solidariteit met toekomstige generaties en een gezond leven. De Sustainable Development Goals (SDGs), ook wel Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Daarom wil PvdA-Hoorn, onder andere, inzetten op het energie-neutraal maken van het bestaande stadhuis, het vrijmaken van nieuw structureel budget in de begroting om versnelling mogelijk te maken en het stimuleren van onderzoeken om uit te zoeken wat er aangaande biodiversiteit in de stad kan worden gerealiseerd.