Speerpunten

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.

De afgelopen jaren is er mede dankzij de PvdA-Hoorn veel bereikt, maar we zijn nog niet klaar. Investeren in armoedebestrijding, goede huisvesting en zorg blijft nodig. Pak door!

Door met onze aanval op de armoede

Mede dankzij de PvdA-Hoorn kunnen nu meer inwoners gebruik maken van ondersteuning. De komende periode willen we nog meer mensen bereiken en kinderen en hun ouders ondersteunen bij sport, muziek, schoolspullen en kleding. Voor ouderen met een laag inkomen willen wij gratis openbaar vervoer.

Voor iedereen een passende woning

Er zijn onvoldoende sociale huurwoningen. Dat moet beter. Ook voor mensen met een middeninkomen is het vinden van een huis lastig. Daarom zet de PvdA-Hoorn in op meer sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld doordat de corporatie minder woningen verkoopt. Ook willen wij bij nieuwbouw of herbestemming meer woningen voor de middeninkomens. Flexwoningen zijn nodig voor inwoners die plotseling een tijdelijke plek nodig hebben, bijvoorbeeld na een scheiding.

Verder investeren in zorg

Investeren in zorg blijft nodig. Teveel ouderen zijn eenzaam, teveelĀ  kinderen en jongeren hebben psychische klachten en te vaak is er een stapeling van problemen: schulden, werk, gezondheid, stress. De PvdA-Hoorn wil eenzaamheid verminderen en gebruik maken van de kennis en kunde van ouderen. De PvdA-Hoorn wil meer preventie om psychische klachten te voorkomen. Ook willen wij mantelzorgers extra ondersteunen.