Door op 8 april 2013

brief centrale bushalte

Aan het college van burgemeester en wethouders en de
leden van de gemeenteraad van de gemeente Hoorn.

2 april 2013
Betreft: vragen art. 43 “Centrale bushalte”.

Geachte dames en heren.

Wij hebben geconstateerd dat het comfort van de bushokjes bij de centrale bushalte langs de Stationsweg al maanden te wensen over laat. Bij alle bushokjes zijn de onderste rij ramen verdwenen. Het gevolg hiervan is dat de wachtende busreizigers in winderige en zeer koude omstandigheden verblijven. De oorzaak hiervan is ons niet geheel duidelijk. Wellicht gaat het om vandalisme. Bij de bushokjes die overal in de stad staan zijn in het recente verleden ook vernielingen aangericht. Daar is met succes tegen op getreden.
De PvdA-fractie is van mening dat de huidige situatie niet langer wenselijk is. Er zullen op korte termijn maatregelen moeten worden genomen om de bushokjes weer regen- en windvrij te maken. Als dit niet gebeurt, bestaat de kans dat busreizigers afhaken.
De centrale buslocatie is de belangrijke plaats voor in – en uitstappende reizigers. Om het openbaar busvervoer op peil te houden zal de wachtende reiziger comfort geboden moeten worden. Wij willen u in dit verband wijzen op het plan van de provincie om de komende tijd 3.9 miljoen euro uit te trekken om bushaltes op te knappen. Wellicht dat u hiervan kunt profiteren.

Wij willen u de volgende vragen voorleggen:

  1. Bent u ervan op de hoogte dat een gedeelte van de ramen van de bushokjes van het  busstation is verdwenen?
  2. Zo ja, wat is hiervan de oorzaak?

  3. Als het om vandalisme gaat, is hier dan tegen opgetreden?

  4. Bent u bereid om zo spoedig mogelijk de bushokjes weer regen en windvrij te maken?

  5. Bent u bereid om in overleg te treden met de provincie om gebruik te maken van een gedeelte van de 3.9 miljoen die beschikbaar is voor het comfortabel maken van bushokjes in de provincie?

Met vriendelijke groeten,
namens de PvdA-fractie

Piet Bruijns.


c.c pers, college van GS en OLB.