2 april 2014

Afscheidsspeech Martien Schurink

In zijn raadsbijdragen haalt hij Plato, Aristoteles of Mao aan. En bij zijn introductie vertelt hij steevast dat hij lid is van het republikeins genootschap. Ooit geïnspireerd voor de politiek door René Assendelft, lid geweest van fractie Tonnaer en onderdak gekregen bij de PvdA. Ik heb het over Martien Schurink.

Ik moet bekennen dat ik niet vaak zo’n kleurrijke persoonlijkheid tegen mag komen als Martien. Als bij onze eerste echte ontmoeting verhaalde hij me over zijn levensloop, het seminarie in Zutphen waarvan hij per fiets vluchtte, zijn carrière als sportverslaggever voor de Volkskrant en de manier waarop hij zijn geliefde Barbara in Oost-Duitsland heeft ontmoet.
Martien is een echte verhalen vertellen, dat merk je als je hem spreekt en als je zijn stukken leest.

Eenmaal actief geworden voor de PvdA heeft onze fractie veel profijt gehad van zijn betrokkenheid bij de stad Hoorn. En hoe deed Martien zijn raadswerk? Met veel enthousiasme en met veel betrokkenheid, juist bij de mensen waar het om gaat. Martien volgt zij eigen hart en geweten en blijft zijn eigen opvattingen trouw. Af en toe, bijvoorbeeld bij het bezoek van Maxima en Alexander aan Hoorn, leverde dat dan ook een afwijkende stem op ten opzichte van de PvdA fractie.

Eigenhandig zet hij de positie van Homo’s, Lesbiennes, Transgenders en biseksuelen in Hoorn op de kaart. Hij wordt vaste bezoeker van het transgendernetwerk in het Kantoor van de Buurman en maakt, samen met zijn vrouw, vele nieuwe vrienden. De rood roze transgenderdebatten die hij organiseert zijn steeds bijzonder en ook ontroerend. Niet in de laatste plaats omdat hij mensen het gevoel geeft dat zij hun persoonlijke verhalen kunnen vertellen. Martien dringt aan op een gemeentelijke subsidies voor het Roze Netwerk en Transgenders Hoorn en zet zich in voor het behoud van de onafhankelijke positie van art. 1 bureau discriminatiezaken.

Een tweede belangrijk dossier waar Martien zich hard voor maakt is het behoud va het Affichemuseum in Hoorn. Onder aanvoerderschap van Martien werden alle pijlen er op gericht om het Affichemuseum voor Hoorn te behouden, zodat er als muziekstad niet op achteruit zou gaan. Wekelijks en soms bijna dagelijks onderhield hij hierover een hot line met wethouder Peter Westenberg. Martien, ik hoop van harte dat, nu je de gemeenteraad verlaat, jouw inzet voor het Affichemuseum niet voor niets is geweest.

Martien, ik wil je namens de PvdA en de fractie heel hartelijk bedanken voor al je werk, je inzet voor de stad en je gezelligheid. We hopen dat het afscheid van de gemeenteraad geen afscheid is van de PvdA en dat we nog een beroep mogen doen op jouw gedrevenheid. Dank je wel.

Judith de Jong