2 april 2014

Afscheidsspeech Piet Bruijns

Soms komt de geschiedenis op een onverwachte manier samen. Vandaag is de tweede dag van de Nuclear Security Summit en vertrekt Piet Bruijns uit de gemeenteraad van Hoorn. Een bijzondere samenloop van omstandigheden. Want juist de gevaren van kernenergie waren ooit één van de oorzaken dat onze Piet Bruijns maatschappelijk actief werd. Als echte actievoerder.

Ik neem u mee terug naar 1973. De Nederlandse regering besloot toen dat er een nieuwe wet moest komen, de zogenaamde Kalkarheffing. Deze wet regelde hoe Nederland haar bijdrage aan de bouw van de kweekreactor Kalkar zou betalen: namelijk met een extra heffing van 3% op ieders elektriciteitsrekening. Dit leverde zoveel weerstand op, dat er in het hele land stop Kalkar groepen ontstonden. En ook Piet Bruijns raakte bij dit verzet betrokken als echte actievoerder.

Piet kreeg de smaak te pakken en was, voor de herindeling betrokken bij ABC, de algemene belangen combinatie in Blokker. Hij was geen lid van de gemeenteraad voor ABC, maar zat wel in de werkgroep. Een van de heikele punten toen was dat de herindeling Blokker doorsneed in een Westerblokker en een Oosterblokker deel. Wat ook speelde was de expansiedrift van Hoorn op Blokkers grondgebied. De bouw van de Kersenboogerd. Nan Kluft, één van de collega’s van Piet uit die tijd vertelde me: “Piet was een hele slimme man met fantastische dossierkennis.”

Wat u misschien niet weet, is dat Piet al eens eerder afscheid nam van de gemeenteraad van Hoorn. Want na de aansluiting van Westerblokker bij Hoorn kwam Piet in 1979 in de gemeenteraad van Hoorn voor de Positieve Kombinatie. Dit was een fractie die de belangen van de inwoners van Zwaag en Blokker wilde behartigen in Groot Hoorn en de fractie bestond uit twee leden. In de volgende periode 1982-1986 was Piet het enige overgebleven raadslid en in 1986 nam hij afscheid van de gemeenteraad (voor de eerste keer dus).

Onze oud burgemeester Pierre Janssens ging aan het begin van deze week op zoek in het Westfries Archief om eens na te gaan hoe dat afscheid toen verliep. Het zal u niet verbazen dat ook toen al zeer veel positieve woorden over Piet werden uitgesproken. En ik citeer:”U bent een raadslid met een verleden, strijder voor de Bangert en vertegenwoordiger van de Positieve Kombinatie waarin u opkwam voor de belangen van de dorpen Zwaag en Westerblokker. Toch bent u geen man van het deelbelang. U bent gerespecteerd als een van de beste raadsleden, met name door de inzet waarmee u uw werk hebt gedaan.”

Wat ik bijzonder leuk vind om hier te vermelden is dat ik in deze raadsnotulen uit 1986 lees dat Piet zich toen, we hebben het dus over 1986, al erg inzette voor zonne-energie. Nog een bijzonder aspect: de Positieve Kombinatie hief zichzelf na deze raadsperiode bewust op, omdat het oorspronkelijk doel, de belangenbehartiging van Zwaag en Westerblokker geen specifieke groepring meer vereiste. Kom daar nog maar eens om in deze tijd waarin het aantal partijen eerder toeneemt dan afneemt.

In 1998 keert Piet Bruijns terug naar de gemeenteraad en wel voor de PvdA, nadat hij ook een periode actief is geweest in het afdelingsbestuur van de PvdA. In die periode als bestuurslid is Piet een van de aanjagers geweest van de omslag van de PvdA naar een partij die niet naar binnen gericht is, maar naar de samenleving. “Met open vizier”. Eigenlijk kan je wel zeggen dat dit het motto is van Piet Bruijns in zijn raadswerk. Vier periodes achter elkaar was Piet actief in de gemeenteraad voor de PvdA, waarbij zijn hart lag bij ruimtelijke ordening en verkeer. Maar ook bij Kunst en Cultuur.

Hoe ging Piet te werk? Als je de eigenschappen waar een raadslid over zou moeten beschikken af loopt, dan heeft Piet het allemaal. Hij is nieuwsgierig en altijd in voor nieuwe informatie. Hij is vasthoudend en laat niet snel los. Hij is een detective, die een neus heeft voor situaties waar wat aan de hand is. Zijn onderzoeksveld is niet alleen het stadhuis, maar ook de stad en vooral de mensen. Belangen behartigen van mensen is iets dat hij als geen ander kan. Zoals Pierre Janssens zegt: “Piet is een politicus die heel concreet is, geen abstracte verhalen, maar de belangen behartigen van gewone mensen.” Egbert Ottens, collega van Piet in diverse raadsperiodes: “Piet wil alles weten en zal ambtenaren soms tot wanhoop hebben gedreven. Hij laat zich niet met een kluitje in het riet sturen. Piet is kampioen vragen stellen”. Dan Jack van Es: “Piet dwong mij om te luisteren.” Ik denk dat dit een hele bijzondere prestatie is. Oud PvdA bestuursvoorzitter Herman Zachte zegt over Piet: “Piet zet zich in voor grote en kleine dingen, de plataan bij een veel gebruikt bankje in de Huesmolen is daarvan getuige.” De laatste twee raadsperiodes is Piet een echte mentor geworden voor het nieuwe talent dat aanschoof bij de PvdA fractie. Met veel enthousiasme bracht hij zijn kennis over. Dat was voor mij, als kersverse fractievoorzitter ook heel belangrijk.

Piet, je betekenis voor de stad is heel groot. Ik, de fractie, de partij en misschien mag ik wel zeggen de stad, hebben van je genoten. Ik wil heel hartelijk bedanken voor al je inzet. Je krijgt nu meer tijd, om musea te bezoeken, met Nanda te wandelen en natuurlijk om te genieten van je geliefde Frankrijk. Wij hopen dat dit een afscheid is van de gemeenteraad, maar niet van de PvdA en dat je jouw expertise en kennis wil blijven inzetten voor de stad.

Judith de Jong
Lijsttrekker Pvda-Hoorn