28 april 2014

Flinke vooruitgang bij coalitieonderhandelingen Hoorn

In de afgelopen week hebben PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks flinke vooruitgang geboekt in de onderhandelingen over een nieuwe coalitie in Hoorn. De onderhandelingen gaan nu de laatste fase in. De partijen verwachten dat ze in de week van 11 mei zover zijn dat het nieuwe coalitieakkoord openbaar gemaakt kan worden. In de week van 19 mei kan dan het nieuwe college benoemd worden en kan het debat plaatsvinden over het akkoord.

PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks hebben de afgelopen week afspraken gemaakt over verschillende inhoudelijke dossiers en beleidsthema’s. In de komende week worden de gesprekken voortgezet, worden teksten uitgewerkt en komt ook de portefeuilleverdeling tussen de partijen aan bod. De resultaten hiervan zullen samen met de eerder gemaakte afspraken over de Poort van Hoorn, het investeringsprogramma en het overeengekomen bezuinigingspakket een plek krijgen in het nieuwe akkoord.

Verwacht wordt dat het nieuwe coalitieakkoord in de week van 11 mei openbaar kan worden. Voor het zover is, zullen de partijen het concept akkoord eerst nog voorleggen aan hun fracties en zijn er enkele partijen die het concept akkoord conform hun statuten en reglementen voorleggen aan hun leden. Net als vier jaar geleden zal de benoeming van het nieuwe college en het politieke debat over het akkoord in twee verschillende raadsvergaderingen geagendeerd worden. De verwachting is dat deze raadsvergaderingen in de week van 19 mei gepland kunnen worden.