10 september 2017

Fractie van de PvdA-Hoorn zegt vertrouwen in wethouder op.

De fractie van de PvdA-Hoorn zegt het vertrouwen in wethouder Judith de Jong op.

Aanleiding hiervoor is de vertrouwensbreuk met de fractie van de PvdA-Hoorn. De samenwerking en communicatie met de fractie is de oorzaak van deze vertrouwensbreuk. Hierdoor is de relatie tussen de wethouder en de fractie zwaar onder druk komen te staan. ‘De afgelopen jaren is er veel bereikt mede door de wethouder en fractie van de PvdA’, aldus Jeroen van der Veer (fractievoorzitter PvdA). ‘In elke werkrelatie zie je af en toe spanning ontstaan over hoe zaken gaan’, aldus Jeroen van der Veer. ‘De situatie werd echter onhoudbaar, toen fractie en wethouder tegenover elkaar kwamen te staan. De door de fractie aangedragen oplossingen zijn afgewezen.

Het afdelingsbestuur heeft in overleg met de fractie en de wethouder gezamenlijk gezocht naar een oplossing. ‘Het is de taak van het afdelingsbestuur om partijen weer bij elkaar te brengen’, aldus Arnica Gortzak (afdelingsvoorzitter PvdA-Hoorn). Het bestuur betreurt deze gang van zaken.  ‘In dit geval was de opeenstapeling te groot’, aldus de afdelingsvoorzitter

Door de situatie die ontstaan is, heeft een deel van het afdelingsbestuur zijn functie neergelegd. Arnica Gortzak ‘Ik betreur het ten zeerste dat een deel van mijn afdelingsbestuur ook vertrekt. De PvdA- is een geweldige partij met een warm hart voor iedereen in de samenleving.’

Vandaag is het college geïnformeerd over de vertrouwensbreuk . De andere fracties in de gemeenteraad worden hier vandaag eveneens over geïnformeerd.

‘De intentie van de huidige fractie van de PvdA is om onderdeel te blijven van de coalitie. De mogelijkheden hiervoor worden op korte termijn met de coalitie onderzocht.’, aldus Jeroen van der Veer.

Namens de fractie

Jeroen van der Veer (fractievoorzitter PvdA-Hoorn)

Namens het afdelingsbestuur

Arnica Gortzak (afdelingsvoorzitter PvdA-Hoorn)