24 april 2016

Fracties gemeenteraad willen kostenonderzoek groene aarde wal Bangert Oosterpolder

Aan: het college van B en W van de gemeente Hoorn. Van: alle fracties in de gemeenteraad van Hoorn

Betreft: kostenonderzoek groene aarde wal Bangert Oosterpolder ter hoogte van fase 1 en 2. Zwaag, 21 april 2016.

Geacht college,

Bewoners uit de Bangert Oosterpolder hebben vorig jaar handtekeningen opgehaald uit de wijk en aangeboden aan toenmalig wethouder Michiel Pijl. De bewoners willen graag een brede groenzone op een aarde wal tussen de nieuwe Westfrisiaweg en de wijk. Zodat de Westfrisaweg, die op 6 meter hoogte komt te liggen, niet meer zichtbaar is vanuit de wijk.

Hieronder staat een opsomming van de huidige plannen rond de Westfrisiaweg:

 • De aansluiting van de N23 Westfrisiaweg op De Strip is ongelijkvloers.
 • De toe- en afritten liggen allemaal in het verlengde van de rijrichting op de N23 Westfrisiaweg.
 • De Strip blijft op maaiveld en de N23 Westfrisiaweg gaat erover heen. De kruisingen met de op- en afritten worden uitgevoerd in de vorm van rotondes.
 • De kruising van de N23 Westfrisiaweg met de Rijweg wordt ongelijkvloers. De N23 Westfrisiaweg blijft op maaiveld niveau en de Rijweg gaat erover heen. Over het aan te leggen viaduct bij de Rijweg komt aan de oostzijde een vrijliggende fietsverbinding.
 • De nieuwe Westfrisiaweg is ca. 100 meter verplaatst t.o.v. de huidige Westfrisiaweg.
 • Langs de nieuwe Westfrisiaweg worden geluidsschermen geplaatst.
 • De ruimte tussen de woonwijk en de nieuwe Westfrisiaweg wordt straks gemeentegrond. Op onderstaande tekening staat dit gebied aangegeven met een rode arcering.
 • De gemeente heeft vooralsnog geen definitieve plannen over de invulling van deze strook.
 • Achter de Westfrisiaweg bevindt zich het bedrijventerrein Zevenhuis, welke momenteel vol in ontwikkeling is. Het eerste bedrijfspand is inmiddels gebouwd. Niet te missen in het uitzicht vanuit de woonwijk.

Doelstelling van de N23 Westfrisiaweg is dat de realisatie de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio verbetert en de economische structuur en werkgelegenheid bevordert. Dit zijn onderwerpen die wij als fracties van harte ondersteunen. Deze doelstelling kent echter ook een aantal nadelen voor de bewoners in de Bangert Oosterpolder. Denk hierbij aan:

 • inbreuk woongenot en-plezier;
 • verminderde uitzicht;
 • inbreuk op het landelijk gevoel van wonen;
 • meer geluidsoverlast, de geluidsbelasting op de wijk voldoet aan de normen, maar bewoners gaan merken dat het drukker wordt op de Westfrisiaweg;
 • meer uitlaatgassen, fijnstof etc, dit alles binnen de huidige normen, maar de consequenties op langere termijn zijn niet in te schatten.

Maar het gaat vooral over het uitzicht en de beleving vanuit de wijk. De bewoners aan de rand van de wijk (fase 1 en 2) zullen opkijken tegen een hoge dijk met een snelweg erop. Wat zou het mooi zijn als er in het gebied tussen het nieuwe tracé en de wijk een groen wandelgebied kan ontstaan, zoals bij Hoogkarspel en Stede Broec. Wij beseffen dat een dergelijke groene wal nog niet meegenomen is in de plannen. Graag willen wij daarom aan u als college vragen om een kostenberekening te maken van wat een groene aarde wal kost, zoals de aarde wal bij Stedebroec. Wij hebben al begrepen dat het niet ondenkbaar is om aarde die vrij komt uit de wijk (door bouwen nieuwe huizen) te gebruiken voor de aarde wal. Daarnaast werd ons tijdens een werkbezoek aan het projectbureau duidelijk gemaakt dat er bomen gecompenseerd moeten worden bij het aanleggen van de nieuwe Westfrisiaweg. Deze bomen zouden wat ons betreft allemaal op het grondgebied van Hoorn kunnen komen, tussen de wijk en de nieuwe Westfrisiaweg.

Wij zijn benieuwd naar uw kostenraming.