3 september 2018

Hoogbouw op locatie Egelbanden Hoorn onwenselijk

In het NHD van 9 augustus hebben wij een artikel gelezen over de bouwplannen op de locatie “Egelbanden” aan het Keern. In het artikel wordt gesproken over een woontoren van 24 meter en 7 bouwlagen. De omwonenden maken zich zorgen over de plannen en terecht.

Het bestemmingsplan Van Aalstweggebied is nog maar kort geleden vastgesteld. Daarin is door de raad unaniem vastgesteld dat de bouwhoogte van deze locatie 8 meter is. Factoren als de privacy van bewoners en de beeldkwaliteit op het lint zijn in de tussentijd niet gewijzigd. De raad heeft daarnaast niet voor niets de wijzigingsbevoegdheid van het college voor deze locatie geschrapt. Raadsbreed leeft de overtuiging dat hoogbouw onwenselijk is op de locatie Egelbanden.

Het zou wel heel treurig zijn als de bewoners van het Keern slechts een paar jaar na de vaststelling van het bestemmingsplan opnieuw de strijd met de gemeente aan moeten gaan over de bouwhoogte in hun omgeving. Het zou het vertrouwen van de bewoners in de lokale overheid ernstig schaden.

Daarom heeft de PvdA samen met Fractie Tonnaer, D66 en Sociaal Hoorn vragen gesteld aan het college. Wij willen o.a. weten of het college van plan is de bouwhoogte op de locatie Egelbanden opnieuw ter discussie te stellen. Ook willen we weten of er door ambtenaren of wethouders beloften of toezeggingen zijn gedaan over de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken ten behoeve van hoogbouw van woningen op de locatie Egelbanden.

Judith de Jong, raadslid PvdA