3 april 2017

Lege V&D panden: PvdA stelt vragen aan college

Artikel 36 vragen RvO betreft: Voormalige V&D-panden.

 

Hoorn, 31 maart 2017

 

Geacht college,

Bijna een jaar geleden heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen aandacht gevraagd voor de voormalige panden van de V&D. Deze panden staan nu al ruim een jaar leeg. De PvdA heeft tijdens de algemene beschouwingen aan het college gevraagd om de eigenaren van de panden te benaderen om snel een einde te maken aan de leegstand van deze beeld- en sfeerbepalende panden.

Voor de PvdA zijn alle opties bespreekbaar, zoals appartementen en winkels in de plint, verhuizing van een supermarkt naar het “kleine V&D-pand”, zelfs sloop en nieuwbouw van het gebouw aan het Grote Noord is wat ons betreft bespreekbaar. Er moet nu iets gaan gebeuren, is de stellige overtuiging van de PvdA-fractie. En dat kan dit college ook!

De PvdA ziet de laatste jaren mooie projecten ontstaan waar eerder sprake was van langdurige leegstand. Het Holenkwartier is een mooie ontwikkeling voor de stad. Ook is de PvdA onder de indruk van de eerste plannen met het missiehuis.

Neem de Grote Waal, een wijk die na de renovatie van de Sterflats, de nieuwbouw langs De Weel en de plannen met de Siriusstraat een wijk wordt waar men graag wil wonen. Zeker als de renovatie van winkelcentrum de Grote Beer voltooid is. Van deze successen wordt de PvdA enthousiast. Er zitten volgens de PvdA in deze periode nog meer successen in. Een van deze successen kunnen de V&D- panden worden.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen over de V&D panden:

  1. Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om tot een bestemming voor deze panden te komen?
  2. Is het college in gesprek geweest met de eigenaren en/of vertegenwoordigers van de eigenaren om tot een invulling van de panden te komen?
  3. Hebben de eigenaren zich gemeld bij de gemeente om over eventuele bestemmingen te spreken?
  4. Is het college van plan om actief te sturen op een invulling van deze panden zodat deze snel tot het rijtje van successen behoren?
  5. De PvdA vindt dat er snel een oplossing moet komen. Ziet het college op korte termijn een oplossing? Zo niet, ziet het college andere mogelijkheden?

Met vriendelijke groet,

Jeroen van der Veer

Fractievoorzitter PvdA-Hoorn