12 april 2014

Onderhandelingen Hoorn goed op stoom

logos

 

PvdA, SP, D66, CDA en GroenLinks in Hoorn onderhandelen over een nieuw te vormen coalitie. De onderhandelingen verlopen in goede sfeer. Als eerste is de afgelopen twee weken het dossier Poort van Hoorn op de onderhandelingstafel gelegd.

Poort van Hoorn
De partijen zijn overeen gekomen dat deze coalitie de autotunnel niet zal uitvoeren. In de onderhandelingen is vervolgens gekeken welke elementen uit de Poort van Hoorn wel opgepakt worden. Om hier afspraken over te maken was het nodig dat er diverse scenario’s ambtelijk uitgewerkt werden. Dit heeft enige tijd in beslag genomen. De onderhandelaars hebben inmiddels afspraken gemaakt over de Poort van Hoorn en leggen dit tussenresultaat voor aan de fracties van hun partijen.

Financiën
Hoorn moet de komende jaren flink bezuinigen. De financiële situatie van de gemeente Hoorn zal daarom een tweede onderwerp van onderhandeling zijn. Waar kan de komende jaren minder geld uitgegeven worden en welke zaken krijgen de komende periode meer aandacht en prioriteit? Dit zijn de thema’s waar de onderhandelaars in Hoorn vanaf nu hun tanden in zullen zetten.

Coalitieakkoord
Pas als er een compleet coalitieakkoord ligt is het moment aangebroken om ook een inhoudelijke toelichting te geven op de diverse afspraken die zijn gemaakt. De onderhandelaars verwachten dat dit binnen een aantal weken het geval kan zijn.