26 september 2014

PvdA Hoorn kritisch over Volkshuisvestingsverordening

 

In de raadsvergadering van 16 september heeft de PvdA de zich kritisch opgesteld over de regionale volkshuisvestingsverordening. Deze is voorbereid door woningcorporaties en gemeenten en is eigenlijk een hapklare brok. Daarmee bedoelen we dat de mogelijke wijzigingen worden beperkt door de regio. Over ons voorstel om de versoberde positie van de urgente huurder iets te verbeteren schrijft de wethouder in zijn brief dat dit regionaal niet uitvoerbaar is.

Het maken van regionale afspraken beperkt dus de lokale invloed van de gemeenteraad. Wij kunnen als raad de belangen van de burgers beter dienen als er geen kant en klare verordening wordt voorgelegd maar we eerder in het proces betrokken worden. Deze hapklare brok kunnen we in dit geval met moeite wegkauwen, maar alleen omdat dit een tussenstop is naar een nieuwe verordening, gebaseerd op nieuwe wetgeving, die al in het 2e kwartaal van 2015 wordt verwacht.

De PvdA heeft de wethouder gevraagd om bij het maken van de nieuwe verordening te zorgen voor meer en tijdiger input van de verschillende raden uit de regio.

Meer informatie: www.pvdahoorn.nl , www.facebook.com/PvdAHoorn of info@pvdahoorn.nl.
Jan Stuifbergen

Jan