10 september 2016

PvdA-Hoorn pleit tegen verhoging bouwhoogte Zevenhuis

PvdA raadslid Simon Broersma heeft afgelopen dinsdagavond tijdens de commissievergadering een pleidooi gehouden tégen de voorgestelde verhoging van de bouwhoogte op het nieuwste Hoornse bedrijventerrein Zevenhuis. PvdA Hoorn wil de bouwhoogte op 10 meter te houden. De PvdA Hoorn vindt de voorgestelde verhoging naar 20 meter een te grote aantasting van het landschap.

Het toestaan van 20 meter bouwhoogte van de panden op Zevenhuis zal grootschalige opslag en distributiebedrijven trekken. Bedrijven, aldus raadslid Simon Broersma, die minder werkgelegenheid genereren dan sommigen denken. Veel moderne distributiebedrijven gaan steeds meer over op robotisering. Het is niet voor niks dat deze bedrijven tot 20 meter hoog willen bouwen. Interne transportsystemen die door een robot worden aangestuurd kunnen stellingen beladen en werken op hoogten die met een heftruck niet mogelijk zijn. Een ‘gewone’ heftruck in distributiecentra kan stellingen beladen tot ongeveer 8 meter.

De PvdA Hoorn wil geen ‘muur’ aan bedrijfspanden van 20 meter op het Zevenhuis. Deze dichte blokkendozen zullen tot in de wijde omtrek te zien zijn. Ze tasten het landschappelijke karakter van Westfriesland zeer ernstig aan.

Gemeente Hoorn heeft met de projectontwikkelaar en de omwonenden afgesproken dat Het Zevenhuis een duurzaam ingericht bedrijventerrein zou worden. Een modern bedrijventerrein dat goed ingepast zou worden in het landschap met hoogwaardige bedrijven en hoogwaardige werkgelegenheid.

De economische crisis is net voorbij, de bedrijvigheid trekt langzamerhand weer aan. Laten wij nog even geduld hebben en de oorspronkelijke uitgangspunten van Zevenhuis handhaven; duurzaam en passend in het landschap van Westfriesland.

De PvdA Hoorn pleit dan ook om de bouwhoogte op maximaal 10 meter te houden. Dit is dezelfde hoogte als het Westfrisiaterrein. Deze hoogte is goed in te passen in het landschap met bomen en heesters. Een verhoging van de bouwhoogte voor de bedrijven van Zevenhuis is voor de bewoners van de Bangert en Oosterpolder en Zwaagdijk-West een hard gelag. De Bangert Oosterpolder is een wijk ‘tussen stad en groen’ aldus de wervende folders. Straks wordt het een wijk tussen bedrijventerreinen met hoogbouw. De beleving vanuit de wijk wordt anders. Juist de Bangert en Oosterpolder is stedenbouwkundig zo ingericht dat er diepe zichtlijnen zijn door brede en lange sloten. Helemaal volgens het Noord-Hollandse poldermodel/slagenstructuur.

Een bedrijventerrein met gebouwen van maximaal 20 meter hoog zal het uitzicht vanuit de wijk belemmeren en niet alleen aan de randen van de wijk. Er dreigt nu een krappe meerderheid in de Gemeenteraad voor hoogbouw te zijn, in november wordt hierover besloten in de raad.

Mocht de hoogbouw, te vergelijken met een appartementengebouw van ruim 6 verdiepingen, er toch komen, dan wil de PvdA-Hoorn een degelijke groenvoorziening tussen de Bangert Oosterpolder en de Westfrisiaweg. Het liefst een groene aarde wal met wandelpaden erop, zoals bij Stede Broec het geval is. Op deze manier zal het zicht op Zevenhuis worden ontnomen en ontstaat er een mooi wandelgebied voor de wijk. Voor de bewoners van Zwaagdijk-west zal er ook een oplossing gevonden moeten worden, hen is maximaal 10 meter in het middengebied van Zevenhuis beloofd. De PvdA blijft tegen een verdubbeling van 10 naar 20 meter. Hoge industriële blokkendozen zullen het landschap en uitzicht in dit deel van Westfriesland voor zeker 50 jaar ernstig verstoren.