10 september 2018

PvdA-Hoorn stelt vragen over de jeugdhulpverlening

Hoorn, 10 september 2018

Geacht college,

In het Noordhollands Dagblad van 10 september 2018 staat het artikel: ‘Gemeenten niet bereid te betalen voor jeugdhulp’. In dit artikel wordt uiteengezet dat verschillende gemeenten in Noord-Holland, waaronder Hoorn, het niet eens kunnen worden over de tarieven die gemoeid zijn bij de jeugdhulpverlening en dat er dus voor 2019 nog geen jeugdbescherming is ingekocht. Op 7 september hebben we kunnen lezen dat het Huis vol Compassie het faillissement heeft aangevraagd, nadat het niet gelukt was de financiën op orde te krijgen. Door dit faillissement komen zo’n 100 jeugdigen die GGZ-problematiek hebben en specialistische hulp ontvangen, op straat te staan. Dit nadat er in maart 2018 al verscherpt toezicht was ingesteld bij Veilig Thuis vanwege het niet kunnen terugdringen van de wachtlijsten. De PvdA Hoorn maakt zich ernstige zorgen over de staat van de jeugdhulp binnen onze gemeente en over de kwetsbare jeugdigen. Daarom de volgende vragen:

1) Wat is de reden dat de gemeente Hoorn nog geen overeenkomst heeft kunnen sluiten met de aanbieders van jeugdhulpverlening?
2) Bent u het met ons eens dat wij verantwoordelijk zijn voor de zorg ten aanzien van de jeugdigen in onze gemeente? Zo ja, hoe kunt u dergelijke zorg dan garanderen?
3) Deelt het college de zorgen van de PvdA over de jeugdigen die op dit moment specialistische hulp nodig hebben, maar dit door verschillende redenen nu niet zullen ontvangen?
4) Bestaan er mogelijkheden om het probleem dat is ontstaan door het faillissement van het Huis vol Compassie op te vangen? Zo ja, welke?
5) Weet u hoe lang de huidige wachtlijsten zijn voor jeugdigen die specialistische hulp nodig hebben?
6) Is er al een datum geprikt voor een bijeenkomst met Veilig Thuis?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA-Hoorn