6 februari 2014

Tunnel tikkende tijdbom

De PvdA-Hoorn is bang dat de tunnelplannen van de VVD, VOCH, D66, CDA, en fractie Tonnaer een tikkende tijdbom worden onder het huishoudboekje van de stad Hoorn. De kosten voor de tunnelplannen worden steeds hoger en lopen nu zelfs op naar 59 miljoen euro. In combinatie met de voortdurende onzekerheid over de situatie in de Bangert Oosterpolder kan dit volgens de PvdA-Hoorn een groot risico worden voor de stad.  

Tijdbom
Net als veel gemeenten worstelt Hoorn met de grond die is aangekocht voor het bouwen van huizen. In de Bangert Oosterpolder worden veel minder huizen gebouwd en verkocht dan gepland. Al eerder moest Hoorn, net als andere gemeenten, miljoenen afschrijven om de verliezen te dekken. Fractievoorzitter Judith de Jong: “Onduidelijk blijft of en wanneer we de bodem van ons verlies in de Bangert en Oosterpolder bereikt hebben. Wij vinden dat Hoorn openheid van zaken moet geven aan de inwoners van Hoorn over deze situatie, want dit speelt een belangrijke rol in de vraag of we zoveel geld moeten uitgeven aan een tunnel.”

Wie betaalt de tunnel?
Voorstanders van de tunnel zeggen dat de tunnel geen extra geld kost, omdat deze wordt betaald uit de parkeeropbrengsten. Maar die redenering vindt de Jong een lapje voor het bloeden: “Elke euro die we aan de tunnel uitgeven wordt door de Hoornse samenleving opgebracht. En als we besluiten die 59 miljoen euro niet uit te geven, komt er veel geld vrij voor andere zaken. Juist het college van VVD, VOCH, VDA, D66 en Fractie Tonnaer bezuinigde veel op ouderenzorg, vrijwilligers en armoedebestrijding. De investering van 59 miljoen euro aan stenen staat hier schril tegenover. De PvdA vindt dat we juist in deze tijd onze euro’s beter kunnen besteden. Het wordt tijd om te investeren in mensen in plaats van in stenen.”

Kosten verdubbeld
Bedroeg het bedrag dat de gemeenteraad moet uittrekken voor de tunnel eind 2012 nog ruim 30 miljoen, inmiddels worden de kosten berekend op 59 miljoen euro. Dat komt doordat Hoorn nu naast de autotunnel ook nog eens twee fietstunnels wil gaan aanleggen. Dat is dan nog exclusief de tijdelijke parkeergarage die de coalitie aan fractie Van der Tuin (inmiddels Hoorn plus) moest beloven om een meerderheid in de gemeenteraad te krijgen voor de plannen. Judith de Jong: “Dinsdag komt het voorstel om nog meer geld te gaan uitgeven in de raadscommissie aan de orde. Het besluit wordt nog voor de verkiezingen genomen. De PvdA-Hoorn zal tegen stemmen.”

Info: Judith de Jong, fractievoorzitter PvdA-Hoorn, 06-33035485