30 januari 2014

PvdA-Hoorn wil cameratoezicht bij station Kersenboogerd

PvdA-Hoorn wil cameratoezicht bij station Kersenboogerd

De PvdA-Hoorn vindt dat er cameratoezicht moet komen bij station Kersenboogerd. De veiligheidssituatie in dit gebied is al jarenlang een probleem. Er worden vaak fietsen gestolen en veel inwoners voelen zich er ’s avonds niet prettig. Het college van de gemeente Hoorn wil dat er een beheerder komt bij het station, die een oogje in het zeil houdt. Maar de PvdA-Hoorn verwacht dat hierdoor de problemen alleen maar zullen verschuiven naar de momenten dat deze beheerder niet aanwezig is. Cameratoezicht levert volgens de PvdA-Hoorn veel meer op.

Probleem oplossen en niet verplaatsen
De beheerder zou alleen aanwezig zijn tussen 6-10 uur en tussen 16-20 uur. Judith de Jong, fractievoorzitter van de PvdA-Hoorn: “Dit voorstel lijkt ons niet zinvol, want dit zijn nu net de tijden dat er veel mensen op en rond het station aanwezig zijn. Het gaat juist om de tijden dat het station er verlaten bijligt. We moeten problemen oplossen, niet verplaatsen. Cameratoezicht heeft een preventieve werking op alle momenten van de dag.”

Prioriteit
Volgens de PvdA-Hoorn verdient het gebied rond stadion Kersenboogerd bovendien een oplossing voor de langere termijn. De Jong: “Het aanstellen van een beheerder voor een periode van één jaar is geen structurele oplossing. Cameratoezicht is dat wel, maar hier is in het voorstel niet voor gekozen, omdat het een duurdere oplossing is. Wij begrijpen niet dat het college van de gemeente Hoorn, dat toch veiligheid als topprioriteit heeft benoemd, hier als het om de Kersenboogerd gaat niet in wil investeren. In de binnenstad is wel gekozen voor cameratoezicht.”

Gemeenteraad
De PvdA-Hoorn zal tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 januari met het voorstel komen om alsnog te kiezen voor cameratoezicht.

Meer informatie: Judith de Jong, 06-33035485