20 februari 2014

PvdA-Hoorn wil duidelijkheid over financiële situatie Bangert en Oosterpolder

 

De PvdA-Hoorn wil dat het college openheid van zaken geeft over de financiële situatie rond Bangert en Oosterpolder. Volgens de PvdA hebben de inwoners van Hoorn recht om te weten of en welke financiële risico’s de gemeente nog loopt. Juist nu de gemeente op het punt staat om 59 miljoen euro uit te trekken voor een duur tunnelplan, is het buitengewoon relevant dat de Hoornse kiezer een totaal beeld heeft van het huishoudboekje van de stad.

Vertrouwelijk
De gemeenteraad werd onlangs wel vertrouwelijk geïnformeerd over de financiële situatie rond Bangert Oosterpolder, maar Hoornse inwoners weten van niets. De PvdA-Hoorn vindt dat er geen enkele reden is, waarom de Hoornse burgers niet geïnformeerd zouden kunnen worden over de actuele stand van zaken.

Vraag nog niet beantwoord
Al tijdens de behandeling van het tunnelplan van 59 miljoen euro onlangs in de raadscommissie vroeg de PvdA daarom om openheid van zaken te geven. De wethouder van financiën, de heer Louwman (VVD) wilde de vragen over de financiële situatie rond Bangert Oosterpolder toen echter niet beantwoorden. Ook weigerde hij de vragen van de PvdA mee te nemen naar het college. De PvdA zal daarom a.s. dinsdag 18 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering opnieuw vragen stellen.

Huishoudboekje
Een goed beeld van de financiële situatie waarin Hoorn verkeert is altijd belangrijk. Maar juist nu, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, is dit nog belangrijker. Hoorn loopt nu al aan tegen een structureel jaarlijks tekort van bijna 6 miljoen euro en wil bovendien 59 miljoen euro uitgeven aan het tunnelplan Poort van Hoorn. De PvdA-Hoorn vindt het essentieel dat er een totaal beeld ligt van het huishoudboekje van de stad Hoorn, zodat de kiezers dit kunnen meenemen in hun keuze voor welke partij ze gaan stemmen.

Film: Iedereen telt
Volgens de PvdA-Hoorn komt het er deze verkiezingen op aan. Een tunnelplan van 59 miljoen of investeren in mensen? In de PvdA-Hoorn film “Iedereen telt” krijgt de kiezer een beeld van deze keuze. De film is te bekijken op: http://www.youtube.com/watch?v=oOJr5VLE70s of www.facebook.com/PvdAHoorn.