28 november 2013

PvdA wil toegangstijden overlaten aan horeca

De PvdA-Hoorn vindt dat Hoorn niet langer een maximaal toegangstijd voor de horeca hoeft te hanteren.

PvdA-Hoorn: laat toegangstijd aan horeca over

De PvdA-Hoorn vindt dat Hoorn niet langer een maximaal toegangstijd voor de horeca hoeft te hanteren. Nu de landelijke overheid de minimale leeftijd voor het drinken van alcohol heeft verhoogd van 16 naar 18 jaar, is er volgens de PvdA-Hoorn geen reden meer om vast te houden aan de toegangstijd van 1.00 uur zoals deze nu geldt. Campagnes om jongeren en ouders bewust te maken van de risico’s van overmatig drinken blijven volgens de PvdA-Hoorn wel noodzakelijk.

Bewustwording
Hoorn moet blijven inzetten op voorlichting en bewustwording over de gezondheidsrisico’s van alcohol voor jongeren. Door intensieve campagnes bereikte Hoorn al dat steeds meer jongeren en ouders zich bewust zijn van die risico’s en dat de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken toeneemt. Wat de PvdA betreft gaat Hoorn door met acties op dat vlak, zoals bijvoorbeeld het alcohol-nee contract dat brugklassers thuis ontvangen.

Van 16 naar 18 jaar
Vanaf 1 januari gaat de minimale leeftijd voor het drinken van alcohol omhoog van 16 naar 18 jaar. De PvdA-Hoorn vindt het heel positief dat er nu landelijk een hogere leeftijdsgrens is getrokken. Daarmee vervalt ook de noodzaak om regionaal een toegangsuur te hanteren. Wat de PvdA-Hoorn betreft wordt het toegangsuur voor de horeca dan ook vanaf 1 januari 2014 afgeschaft.

Motie
De PvdA-Hoorn dient tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 november een motie in om de toegangstijd van 1.00 uur per 1 januari 2014 af te schaffen en over te laten aan de horeca.

Meer informatie: Judith de Jong, fractievoorzitter, 06-33035485.