17 mei 2016

Touringcars Visserseiland: PvdA brief aan college

Aan: het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad

Betreft: vragen ex. artikel 36 R.v.O “touringcars Visserseiland”

 

Hoorn, 17 mei 2016

 

Geacht college,

Net als voorgaande jaren zijn er in de periode maart tot en met mei veel touringcars naar Hoorn gekomen. De hoge frequentie van de bezoekende touringcars wordt onder meer veroorzaakt door het ophalen en afzetten van passagiers van de witte vloot aan het Visserseiland. Zoals bekend is het voorjaar hét hoogseizoen voor deze cruiseschepen om onze haven te bezoeken. Deze drukte brengt de nodige problemen met zich mee en een structurele oplossing ontbreekt. Veel politieke partijen hebben reeds aandacht gevraagd voor de congestie van touringcars op het Visserseiland. Helaas zien wij geen verbetering en dat is voor ons reden om ook onze zorgen te uiten in deze brief.


Overlast en onveilige situaties

Wij hebben gezien en vernomen dat deze touringcars wederom een bron is voor onveilige situaties en tevens zorgt voor overlast voor de omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan geluidsoverlast en stankoverlast, maar ook opstoppingen in het verkeer waardoor verkeersdeelnemers gevaarlijke manoeuvres uitvoeren en fietsers die ingeklemd raken tussen de touringcars. Deze problematiek speelde afgelopen seizoen ook. U heeft toen actie ondernomen en verkeersregelaars ingezet om het een en ander te stroomlijnen. Het probleem met betrekking tot de bussen werd met deze maatregel niet geheel verholpen. Daarbij is door u aangegeven dat het om een tijdelijke oplossing gaat. Tevens heeft u vorig jaar de gemeenteraad toegezegd dat er voor het seizoen van 2016 een structurele oplossing zou komen.


Seizoen 2016

Ook dit jaar hebben de touringcars voor soortgelijke problemen gezorgd op het Visserseiland. In een persbericht heeft u op 23 maart jl. aangegeven dat u voor dit seizoen heeft gekozen voor de uitbreiding van het aantal verkeersregelaars op het Visserseiland. Dit betreft dus een uitbreiding van een tijdelijke oplossing. Een structurele oplossing is er nog niet, terwijl deze er wel had moeten zijn op grond van uw eerdere toezegging. Enige informatie over een structurele oplossing heeft de gemeenteraad eveneens niet ontvangen.

Met name het belang van de omwonenden en de verkeersveiligheid is in deze situatie in het geding. Daarom willen wij u graag een aantal vragen stellen:

  1. Wat zijn de effecten van de tijdelijke maatregel?
  2. Er is in 2015 toegezegd dat er een structurele oplossing zou zijn voor het lopende seizoen. Een structurele oplossing ligt er echter niet. Hoe komt dat?
  3. Wanneer kunnen wij de permanente oplossing verwachten?
  4. Mogen wij er van uitgaan dat de structurele oplossing er voor 1 oktober 2016 is?

 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.

 

Hartelijke groet,
Dilek Bilgen-Kucuksanturk (raadslid PvdA-Hoorn)

Dilek